Krok 3. Analiza strategiczna

Zasady prowadzenia analizy strategicznej wraz z aplikacją SWOT/TOWS

businessplanning
1.0x

Krok 3. Analiza strategiczna

Created 2 years ago

Duration 0:08:23
lesson view count 26
Zasady prowadzenia analizy strategicznej wraz z aplikacją SWOT/TOWS
Select the file type you wish to download