แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

อบรมการจัดทำสื่อออนไลน์ เพื่อจัดการเรียนการสอน

1.0x

แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

Created 3 years ago

Duration 0:02:08
lesson view count 82
อบรมการจัดทำสื่อออนไลน์ เพื่อจัดการเรียนการสอน
Select the file type you wish to download
Slide Content
  1. ให้นักเรียนตอบคำถาม  โดยการเติมคำตอบให้ถูกต้อง

    Slide 2 - ให้นักเรียนตอบคำถาม โดยการเติมคำตอบให้ถูกต้อง