Pravilna šesterostrana prizma

Antonio Štefanec i Tino Zember

prismgeogebra
1.0x

Pravilna šesterostrana prizma

Created 2 years ago

Duration 0:02:46
lesson view count 1259
Antonio Štefanec i Tino Zember
Select the file type you wish to download
Slide Content
Tags: prism geogebra
 1. Pravilna šesterostrana prizma

  Slide 1 - Pravilna šesterostrana prizma

  • Antonio štefanec & tino zember 8.a
 2. Što je to?

  Slide 2 - Što je to?

  • uspravna prizma kojoj su baze pravilni šesterokuti
  • pobočke su joj sukladni pravokutnici
  • Dužina koja spaja dva vrha prizme koji ne leže u istoj plohi prizme zove se : PROSTORNA DIJAGONALA PRIZME!
 3. Mreža pravilne šesterostrane prizme

  Slide 3 - Mreža pravilne šesterostrane prizme

  • Pobočje se sastoji od 6 sukladnih pravokutnika sa stranicama : a i h
  • Baze su joj 2 pravilna šesterokuta
  • Površina pobočja pravilne šesterostrane prizme jednaka je
  • h
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
 4. Formule

  Slide 4 - Formule

  • Oplošje:
  • Površina baze:
  • Površina pobočja:
  • Obujam:
 5. Zadatak

  Slide 5 - Zadatak

  • Izdračunaj oplošje i obujam pravilne šesterostrane prizme s bridom baze duljine 10cm i visinom 1.5dm
  • a=10cm
  • h=1.5dm = 15cm
  • B
  • B
  • 50
  • 1
 6. Zadatak 2

  Slide 6 - Zadatak 2

  • Koliko je betona ugrađeno u stup ako je stup u obliku pravilne šesterostrane prizme s osnovnim bridom duljine 0.4m i visine 2.5m ? a=0.4mh= 2.5mV = ?
  • Ugrađeno je 1.05 betona.
  • Odgovor:
 7. Kviz 1

  Slide 7 - Kviz 1

 8. Kviz 2

  Slide 8 - Kviz 2

 9. Geogebra

  Slide 9 - Geogebra

 10. Prizma u svakodnevnom životu

  Slide 10 - Prizma u svakodnevnom životu

  • Pravilnu šesterostranu prizmu možemo još vidjetu u pčelinoj saći, šesterokutnim stupovima, kutije, čaše, tlakavci....
 11. Video

  Slide 11 - Video