Träningslära IdH1(VNG)2014 mix

1.0x

Träningslära IdH1(VNG)2014 mix

Created 3 years ago

Duration 0:00:21
lesson view count 164
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. Idrott & hälsa 1

  Slide 1 - Idrott & hälsa 1

  • Träningslära
  • (Styrka-kondition)
 2. Mål IdH1

  Slide 2 - Mål IdH1

  • Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande
  • (Utan inbördes prioriteringsordning)
  • Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppsligförmåga och hälsa.
  • Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer
  • Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.
  • Förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter(situationsanpassad livräddning/säkerhetsarbete inom olika aktiviteter).
  • Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser.
  • Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande.
  • Kunskaper om de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att bedöma hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan.
  • Dessa sju punkter anger vad som skall betygsättas
 3. Syfte / Centralt innehåll

  Slide 3 - Syfte / Centralt innehåll

  • C1: Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
  • C2: Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
  • C3: Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
  • C7: Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.
  • C11:Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik.
 4. Betyget E

  Slide 4 - Betyget E

  • Betyget C
  • Betyget A
  • Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan
  • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan
  • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan.
  • Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa
  • Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa
  • Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa. Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna.
  • Eleven beskriver översiktligt aktivitetens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
  • Eleven kan utförligt beskriva aktivitetens och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
  • Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
  • Eleven värderar med enkla omdömen resultatet
  • Eleven kan med nyanserade omdömen värdera resultatet.
  • Eleven kan med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teorier.
 5. Förslag på hur ett träningspass kan disponeras

  Slide 5 - Förslag på hur ett träningspass kan disponeras

  • Beroende på målen med träningen och vad för typ av träning som bedrivs ser träningspasset olika
  • ut, dock finns det tre delar som ett träningspass bör innehålla:
  • Uppvärmning
  • Förberedande
  • Värmer upp kroppens olika delar vilket minskar skaderisken
  • Stora dynamiska rörelser
  • Aktivitetsanpassad
  • Minst 10 min.
  • Huvudaktivitet
  • Stretching
  • Musklerna återgår till ursprungslängd
  • Lugna & långsamma rörelser
  • Rör leden mot ytterläget
  • Bidrar till ökad rörlighet, minskar skaderisken & ger bättre hållning
 6. Syfte med uppvärmning

  Slide 6 - Syfte med uppvärmning

  • Öka prestationsförmågan
  • Kroppstemperaturen ökar → blodet & ledvätskan tunnflytande
  • Minska risken för skador
  • Bättre syretillförsel till arbetande muskler → ökad prestationsförmåga
  • Bättre tillförsel av ledvätska till broskvävnad, tex. knän
  • Nervimpulserna blir snabbare
  • Större rörlighet hos vävnader
  • Svettkörtlarna aktiveras → värme avges
  • Riskerna för skador blir mindre eftersom muskler, senor och ledband blir mer elastiska.
  • Förbereda psyket för vad som komma skall
 7. För att din träning skall ge resultat bör du reflektera över följande faktorer

  Slide 7 - För att din träning skall ge resultat bör du reflektera över följande faktorer

  • Duration – Hur länge?
  • Frekvens – Hur ofta?
  • Intensitet – Hur hårt?
  • Frekvensen dvs. hur ofta du tränar är av största betydelse.
  • Att skapa en regelbundenhet i sin träning är a och o för
  • att nå resultat och uppnå hälsoeffekter.
  • Socialstyrelsen rekommenderar minst 30-60 minuters daglig
  • fysisk aktivitet på en nivå som anses måttlig ansträngande
  • för att uppnå grundläggande hälsoeffekter.
 8. Stora-, & lilla kretsloppet

  Slide 8 - Stora-, & lilla kretsloppet

 9. Aerob träning & Anaerob träning

  Slide 10 - Aerob träning & Anaerob träning

  • Aerob
  • Syret som energikälla
  • Ger grundkondition
  • Anaerob
  • Musklerna får ej tillräckligt med syre
  • → mjölksyra bildas
  • Ger snabbhet
 10. Syfte med aerob träning

  Slide 12 - Syfte med aerob träning

  • Förbättra/bibehålla kroppens förmåga att återhämta sig efter hårt arbete
  • Förbättra/bibehålla blodomloppets förmåga att transportera syre
  • Förbättra/bibehålla musklernas förmåga att utnyttja det tillförda syret
 11. Syfte med anaerob träning

  Slide 13 - Syfte med anaerob träning

  • Förbättra/bibehålla kroppens förmåga att reagera snabbt och att snabbt producera kraft vid maximal arbete
  • Förbättra/bibehålla musklernas förmåga att snabbt och fortlöpande skaffa sig energi vid hårt arbete
  • Förbättra/bibehålla kroppens förmåga att återhämta sig efter hårt arbete
 12. Träning av blodomloppet

  Slide 15 - Träning av blodomloppet

  • Aerob träning medför att hjärtmuskulaturen stärks och hjärtat kan rymma mer blod
  • Vilopulsen förändras genom träning
  • Vältränade personer har således lägre vilopuls → ökad slagvolym
  • Kvinnor har generellt högre vilopuls än män(mindre slagvolym)
  • Maxpulsen påverkas generellt inte av träning
  • Pulsen sjunker snabbare hos vältränade personer(individuellt mått)
 13. Från vila till fysiskt arbete

  Slide 17 - Från vila till fysiskt arbete

  • Ökat syrebehov hos arbetande muskler
  • Ökad puls
  • Ökad slagvolym
  • Ökad ventilation (andning)
  • Omdirigering av blodtransport
  • Större del av den blodmängd som hjärtat pumpar ut leds till de arbetande musklerna
  • Även blodtillförseln till huden ökar markant → avge värme som produceras vid muskelarbetet
  • (Blodtillförseln till hjärnan & hjärtat är alltid tillräcklig)
 14. Positiva effekter av konditionsträning

  Slide 18 - Positiva effekter av konditionsträning

  • Starkare hjärta
  • Hjärtförstoring
  • Slagvolymen ökar→lägre puls
  • Pulsen går ner snabbare efter avslutat bestämt arbete
  • Minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar
  • Optimerad fördelning av blod
  • Musklerna utvinner mer syre ur blodet
  • Högre mjölksyretröskel
  • Snabbare återhämtning – skada
  • Förbättrat immunförsvar
 15. Övriga positiva effekter av träning

  Slide 19 - Övriga positiva effekter av träning

  • Du har roligt
  • Stressreducerande - Produktionen av kroppens ”glad-hormonet”, endorfin, ökar. Välbefinnandet ökar. Halten av stresshormoner sjunker.
  • Avkoppling
  • Ökad prestationsförmåga
 16. Syreupptagningsförmåga

  Slide 20 - Syreupptagningsförmåga

  • Bestäms av:
  • Hjärtats maxpuls
  • Muskelns syreupptagningsförmåga
  • Blodets förmåga att transportera syre
  • Hjärtats slagvolym
  • Lungornas förmåga att syresätta blodet
 17. Exempel på aerob träning

  Slide 21 - Exempel på aerob träning

  • Träningsmetod
  • Genomförande
  • Intensitet
  • Distansträning
  • Moderat intensitet, jämt tempo, 20 min- 2h
  • Samtalstempo, 140-160 s/m
  • Snabb distans
  • Hård aktivitet, 10-40 min
  • Nästan tävlingsfart, 160-180 s/m
  • Kort intervall
  • 70sek arbete: 20 vila, 4-6 ggr i ca 5 min
  • Puls bör ej överstiga 175 s/m
  • Lång intervall
  • 2-8 min arbete: 2- 4 min vila, 4-10 ggr i ca 15-60 min
  • Puls: ca 160-180 s/m i slutet, (stelna ej till, aktiv vila)
 18. Aerob träning

  Slide 22 - Aerob träning

  • Pulsfrekvens
  • Genomsnitt
  • Primärområde
  • Lågintensiv träning
  • 65 %
  • 50-80 %
  • Medelintensiv träning
  • 80 %
  • 70-90 %
  • Högintensiv träning
  • 90 %
  • 80-100 %
  • Lågintensiv
  • (Syfte: Snabbare återhämtning och därmed återgång till normal fysisk nivå efter hård träning/tävling)
  • Genomförs dagen efter hård träning eller tävling
  • Låg intensitet, i genomsnitt 65% av maxpuls
  • Genomförs normalt som sammanhängande arbetsperiod
  • Kan innehålla annorlunda aktiviteter för mental avkoppling
  • Bör innehålla stretching
  • Medelintensiv
  • (Syfte: Förbättra/bibehålla musklernas förmåga att arbeta under lång tid, samt återhämta sig snabbare-Förbättra uthållighet)
  • Måttlig intensitet, i genomsnitt 80% av maxpuls
  • Genomförs normalt som kontinuerligt arbete
  • Passen kan vara mycket länge
  • Kan även genomföras oftare under kortare tid och med högre intensitet inom primärområdet
  • Bör följas av stretchning
  • Högintensiv
  • (Syfte: Förbättra/bibehålla musklernas förmåga att arbeta med hög intensitet under lång tid, samt återhämta sig snabbare efter hårt arbete-Förbättra kondition samt återhämtning)
  • Hög intensitet, i genomsnitt 90% av maxpuls
  • Man ska inte arbeta intill utmattning
  • Kan med fördel genomföras som intervall träning, långa (2min/40sek) eller korta (45sek/25sek)
  • Bör följas av nedvarvning & stretch