Hybrid Cloud for Education solution SDC UDN

1.0x

Hybrid Cloud for Education solution SDC UDN

Created 3 years ago

Duration 0:00:00
lesson view count 154
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. Hybrid Cloud for Education

  Slide 1 - Hybrid Cloud for Education

  • Trịnh Công Duy
  • SDC UDN
  • tcduy@msita.udn.vn
  • Ứng dụng điện toán đám mây lai trong xây dựng
  • và vận hành hệ thống CNTT tại các cơ sở giáo dục
 2. Nội dung trình bày

  Slide 2 - Nội dung trình bày

  • Về chúng tôi
  • Ứng dụng CNTT tại các cơ sở giáo dục
  • Những vấn đề khi triển khai Cloud trong giáo dục
  • Giải pháp Hybrid Cloud cho các cơ sở giáo dục
  • Demo
  • Thảo luận
 3. Về chúng tôi

  Slide 3 - Về chúng tôi

  • Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) là đại học vùng:
  • Có 11 cơ sở giáo dục đại học thành viên;
  • Số sinh viên: 85.000;
  • Giảng viên cơ hữu: 2.300.
  • Trung tâm Phát triển Phần mềm SDC là đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
  • Thành lập năm 2000 theo QĐ số 4587/QĐ-BGDĐT-TCCB của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Giấy phép hoạt động khoa học và công nghệ số A-482 ngày 09.02.2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
  • Lĩnh vực hoạt động:
  • Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về CNTT và truyền thông;
  • Phát triển và triển khai các giải pháp phần mềm cho giáo dục;
  • Triển khai các dịch vụ phần mềm trên Cloud theo mô hình SAAS;
  • Đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức khảo thí các chứng chỉ quốc tế về CNTT.
 4. Thực trạng Ứng dụng CNTT tại các cơ sở giáo dục

  Slide 4 - Thực trạng Ứng dụng CNTT tại các cơ sở giáo dục

  • Một số đánh giá qua khảo sát
 5. Ứng dụng CNTT tại các cơ sở giáo dục

  Slide 5 - Ứng dụng CNTT tại các cơ sở giáo dục

  • Hạ tầng thiết bị:
  • Có đường truyền Internet tốc độ cao;
  • Phần lớn các trường chỉ đầu tư hạ tầng theo từng nhu cầu cụ thể và phần lớn chỉ dừng lại ở mức có một phòng máy chủ riêng;
  • Một số ít trường lớn xây dựng datacenter riêng;
  • Rất ít trường đã đầu tư xây dựng Private Cloud.
  • Nhân sự quản trị CNTT:
  • Có phân công lãnh đạo phụ trách mảng CNTT;
  • Nhiều trường sử dụng cán bộ CNTT kiêm nhiệm;
  • Một số ít có bộ phận quản trị từ 3-5 người.
  • Nhìn chung vẫn chưa có nhiều trường có chiến lược đầu tư dài hạn và đúng mức cho hạ tầng CNTT.
 6. Ứng dụng CNTT tại các cơ sở giáo dục

  Slide 6 - Ứng dụng CNTT tại các cơ sở giáo dục

  • Phần mềm ứng dụng
  • Phần mềm cơ sở:
  • Phần mềm cho máy chủ: HĐH máy chủ, Cơ sở dữ liệu… đa số vẫn chưa quan tâm đến bản quyền;
  • Phần mềm ứng dụng cơ sở: Chủ yếu vẫn dùng không bản quyền (Windows, Office).
  • Phần mềm ứng dụng đặc thù:
  • Việc triển khai ứng dụng còn rời rạc, đáp ứng nhu cầu sự vụ, thiếu sự thống nhất giữa các bộ phận trong đơn vị;
  • Phần lớn chưa có lộ trình phát triển dài hạn, chưa có sự đầu tư đúng mức và chưa có quy chuẩn chung.
 7. Một số mô hình ứng dụng CNTT

  Slide 7 - Một số mô hình ứng dụng CNTT

  • Mô hình 1
  • Chưa có hệ thống hạ tầng đủ mạnh và bộ phận quản trị riêng
  • Website nhà trường: Sử dụng dịch vụ Hosting hoặc VPS
  • Phần mềm quản lý đào tạo: Chạy trên máy chủ nhà trường
  • Phần mềm kế toán: Chạy trên máy bộ phận kế toán
  • Các phân hệ quản lý khác như: Nhân sự, cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học, quản lý tuyển sinh… dùng giấy tờ + Office
  • Mô hình 2
  • Đã đầu tư hệ thống máy chủ và bộ phận quản trị riêng
  • Các phần mềm ứng dụng:
  • Cổng thông tin (Web Portal)
  • Hệ thống E_Office
  • Quản lý đào tạo tín chỉ (niên chế)
  • Quản lý tuyển sinh
  • Quản lý kế toán, tài chính
  • Quản lý nhân sự
  • Quản lý cơ sở vật chất
  • Quản lý Nghiên cứu Khoa học (NCKH)
  • Quả lý học sinh, sinh viên
  • Quản lý tạp chí khoa học và giờ NCKH
  • Hệ thống E_Learning
 8. Mô hình hệ thống CNTT của các trường ĐH, CĐ

  Slide 8 - Mô hình hệ thống CNTT của các trường ĐH, CĐ

  • . . . .
  • DATA CENTER
  • Dữ liệu
  • người dùng
  • Dữ liệu
  • Cơ sở vật chất
  • Dữ liệu
  • Đào tạo
  • Dữ liệu
  • Công văn, tài liệu ..
  • HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG
  • VÀ CHỨNG THỰC TẬP TRUNG
  • Quản trị
  • thiết bị
  • Quản trị nhân sự
  • Các phân hệ phần mềm khác …
  • UserID
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • Quản trị
  • đào tạo
  • 4
  • Điều hành
  • tác nghiệp
  • 3
 9. Ứng dụng điện toán đám mây trong các cơ sở giáo dục

  Slide 9 - Ứng dụng điện toán đám mây trong các cơ sở giáo dục

 10. Slide 10

  • Ứng dụng Cloud trong các cơ sở giáo dục : Xu hướng tất yếu
 11. Private; Public, Hybrid Cloud: Lựa chọn nào?

  Slide 11 - Private; Public, Hybrid Cloud: Lựa chọn nào?

  • Private Cloud
  • Public Cloud
  • Hybrid Cloud
 12. Những thuận lợi và khó khăn

  Slide 12 - Những thuận lợi và khó khăn

  • Mô hình 1
  • Thuận lợi:
  • Dễ dàng chuyển sang mô hình Public Cloud;
  • Chi phí đầu tư ban đầu thấp, có thể sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên;
  • Chi phí cho đội ngũ quản lý thấp.
  • Khó khăn:
  • Chưa có nhận thức đúng mức về đầu tư cho CNTT;
  • Chưa hiểu biết về lợi ích của Cloud;
  • Lo ngại về việc lưu thông tin bên ngoài nhà trường;
  • Lo ngại về bảo mật thông tin.
  • Mô hình 2
  • Thuận lợi:
  • Phù hợp cho việc triển khai Private Cloud;
  • Lãnh đạo có quan tâm đầu tư CNTT;
  • Có sẵn đội ngũ quản lý đủ trình độ;
  • Đa số bắt đầu xây dựng lộ trình lên Cloud;
  • Muốn giảm được chi phí quản lý, vận hành;
  • Giải quyết được những vấn đề liên quan đến.
  • Khó khăn:
  • Tích hợp hệ thống cũ và mới. Sợ lãng phí với những hệ thống đã đầu tư;
  • Lo ngại về việc lưu thông tin bên ngoài nhà trường;
  • Lo ngại về bảo mật thông tin;
  • Yêu cầu phải đầu tư lớn nếu dùng mô hình Private Cloud: Khó khăn vì chi phí
 13. So sánh chi phí giữa mô hình truyền thống và Cloud

  Slide 13 - So sánh chi phí giữa mô hình truyền thống và Cloud

  • Giả sử: Nhà trường cần vận hành Hệ thống điều hành tác nghiệp (E_Office) phục vụ cho 500-700 giảng viên
  • Sử dụng máy chủ riêng
  • Sử dụng Azure Cloud
 14. Giải pháp Hybrid Cloud cho các cơ sở giáo dục

  Slide 14 - Giải pháp Hybrid Cloud cho các cơ sở giáo dục

  • Phát triển trên giải pháp Azure Cloud và Office 365: Kinh nghiệm từ mô hình của ĐH Đà Nẵng
 15. Mô hình Private & Public Cloud trong Hybrid Cloud

  Slide 15 - Mô hình Private & Public Cloud trong Hybrid Cloud

 16. Mô hình Hybrid Cloud tại ĐH Đà Nẵng

  Slide 16 - Mô hình Hybrid Cloud tại ĐH Đà Nẵng

  • Active Directory
  • On-Premises
  • LDAP
  • UD - Scientific research Manager
  • UD - Human Resource Manager
  • UD - Accounting manager
  • UD – E_Office
  • UD - Facility manager
  • DirSync
  • The University of Danang
  • Azure Access Control Service
  • Windows Azure
  • Active Directory
  • Public Applications
  • UD - Student manager
 17. Slide 17

  • Active Directory
  • Scientific research Manager
  • Human Resource Manager
  • Accounting manager
  • E_Office
  • Facility manager
  • Education manager
  • Student manager
  • Other Applicatons
  • Mô hình chứng thực người dùng
 18. Link: http://sdc.ud.edu.vn/demo/

  Slide 18 - Link: http://sdc.ud.edu.vn/demo/

  • Các giải pháp của chúng tôi
 19. Demo

  Slide 19 - Demo

  • Hệ thống điều hành tác nghiệp (E_Office for Education) tích hợp Azure Cloud và Office 365.
  • Giải pháp SmartBook cho giáo dục.
 20. Hệ thống điều hành tác nghiệp

  Slide 20 - Hệ thống điều hành tác nghiệp

  • Tương tự các hệ thống E_Office dành riêng cho giáo dục;
  • Là hệ thống điều hành các hoạt động tác nghiệp chính của nhà trường;
  • Yêu cầu hoạt động 24/24;
  • Số lượng truy cập lớn vào giờ cao điểm;
  • Tích hợp toàn diện với Office 365: User SSO, Email, Calendar, OneDrive...;
  • Tài khoản Office 365 tự động đồng bộ với hệ thống AD trong đó sử dụng Azure Active Directory.
  • Hoạt động trên nền Azure Cloud: Virtual Machine, Cloud Service, Mobile Service, BUS Service, …
  • Demo: http://dieuhanh.udn.vn
 21. SmartBook

  Slide 21 - SmartBook

  • Tích hợp toàn diện với Office 365:
  • Mỗi người sử dụng đăng nhập hệ thống với một tài khoản Office 365.
  • Tài khoản Office 365 tự động đồng bộ với hệ thống AD trong đó sử dụng Azure Active Directory.
  • Kết nối tất cả các ứng dụng Office 365 với cơ chế SSO (đăng nhập duy nhất).
  • Căn cứ vào quyền của mỗi tài khoản (sinh viên, giáo viên, quản lý ...), hệ thống sẽ liệt kê các ứng dụng thích hợp trong không gian làm việc được hiển thị trong giao diện Metro trên Dashboard.
  • Mỗi chức năng của hệ thống được hiển thị như là một biểu tượng trong Dashboard.
 22. Smart School

  Slide 22 - Smart School

  • Quản lý / Giảng viên có thể truy cập thông tin từ hệ thống thông tin nội bộ.
  • Quản lý / Giảng viên đến hệ thống lịch của trường Đại học, giảng viên, ….
  • Giảng viên có thể xem lịch trình giảng dạy của họ.
  • Sinh viên có thể truy cập đến lịch trình, kế hoạch học tập của họ.
  • Sinh viên có thể truy cập vào hệ thống đào tạo với: xem điểm của họ, đăng ký các khóa học mới ...
  • Quản lý / Giảng viên / sinh viên: nhanh chóng truy cập vào các ứng dụng văn phòng: Word, Excel. Power Point, Outlook, OneNote ...
  • Quản lý / Giảng viên / học sinh: truy cập, tải về, tải lên dữ liệu để OneDrive.
  • Quản lý có thể truy cập, quản lý thư viện trường e-book ..
 23. Smart Classroom

  Slide 23 - Smart Classroom

  • Giảng viên chuẩn bị tài liệu giảng dạy dựa trên OneNote, PowerPoint xuất sang nhiều định dạng tập tin (PDF, ePub, Excel, OneNote, Word, Power Point) và đưa vào thư viện của mình và chia sẻ cho các sinh viên trong lớp.
  • Học sinh sẽ được thông báo để tải tài liệu trước mỗi buổi học.
  • Giảng viên có thể dạy bằng Lync.
  • Giảng viên có thể chia sẻ và trình bày tài liệu giảng dạy trực tiếp trong bảng trắng Lync và ghi chú.
  • Giảng viên có thể ghi lại nội dung bài giảng của mình và tải lên OneDrive và chia sẻ với học sinh của mình.
  • Giảng viên có thể kiểm tra sự hiện diện của sinh viên và làm một bài kiểm tra trắc nghiệm nhanh.
  • Sinh viên vắng mặt vẫn có thể xem lại tất cả bài giảng của buổi học đó.
 24. Smart Team

  Slide 24 - Smart Team

  • .
  • Quản lý/ Giảng viên / sinh viên có thể tạo ra nhóm làm việc: nhóm nghiên cứu, nhóm luận án, nhóm dự án ...
  • Sử dụng Lync để kết nối các thành viên nhóm từ xa.
  • Làm việc trên đồng thời trên cùng một tài liệu.
  • Chia sẻ tài liệu để hỗ trợ công việc hiện tại.
  • Chức năng duyệt đồ án, bài tập về nhà cho giáo viên từ xa.
 25. Smart Family

  Slide 25 - Smart Family

  • .
  • Mỗi cha mẹ có một tài khoản "nhóm Family" kết nối với con cái của họ.
  • Mỗi tài khoản "nhóm Family" có thể truy cập đến một tài khoản sinh viên chỉ định.
  • Nhận thông tin mới, thông báo từ giáo viên. Thảo luận với giảng viên và người quản lý.
  • Tìm và xem báo cáo, học bạ điện tử, theo dõi tiến độ thời gian ... của con cái họ.
 26. Xin cảm ơn.

  Slide 26 - Xin cảm ơn.