სამუშაო დაფის ხატულას შეცვლა Windows 10-ში

1.0x

სამუშაო დაფის ხატულას შეცვლა Windows 10-ში

Created 1 year ago

Duration 0:01:48
lesson view count 2
Select the file type you wish to download