მაუსის კვალი

ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ შეგვიძლია გავუკეთოთ მაუსს კვალი, რაც გულისხმობს მაუსის მოძრაობისას კვალის დატოვებას

1.0x

მაუსის კვალი

Created 1 year ago

Duration 0:02:05
lesson view count 2
ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ შეგვიძლია გავუკეთოთ მაუსს კვალი, რაც გულისხმობს მაუსის მოძრაობისას კვალის დატოვებას
Select the file type you wish to download