შაბლონები

ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ გამოვიყენოთ დოკუმენტის შაბლონები

1.0x

შაბლონები

Created 1 year ago

Duration 0:01:20
lesson view count 9
ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ გამოვიყენოთ დოკუმენტის შაბლონები
Select the file type you wish to download