Σκέψου τον Πλανήτη! - Δώσε ενέργεια!

Η ευαισθητοποίηση, η κινητοποίηση και η δραστηριοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα και ιδιαίτερα στις κλιματολογικές αλλαγές του πλανήτη μας.

environment
1.0x

Σκέψου τον Πλανήτη! - Δώσε ενέργεια!

Created 1 year ago

Duration 0:26:07
lesson view count 4
Η ευαισθητοποίηση, η κινητοποίηση και η δραστηριοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα και ιδιαίτερα στις κλιματολογικές αλλαγές του πλανήτη μας.
Select the file type you wish to download