שכבת התעבורה

1.0x

שכבת התעבורה

Created 3 years ago

Duration 0:10:09
lesson view count 64
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. שכבת התעבורה (transport)

  Slide 1 - שכבת התעבורה (transport)

  • תקשוב ג
  • טל כהן
 2. מטרות

  Slide 2 - מטרות

  • תפקידי שכבת התעבורה
  • מה ההבדל בין TCP ל UDP
  • הכרת סוגי הפורטים (פורטים לוגיים)
 3. מה צריך לסכם בשיעור

  Slide 3 - מה צריך לסכם בשיעור

  • על מה אחראית שכבת התעבורה ?
  • מהו מערך הכתובות שלה ?
  • מה זה segmentation ?
  • מה ההבדל בין צורת משלוח TCP לצורת משלוח UDP ?
  • איזה פרוטוקול משתמש ב TCP ואיזה בUDP ?
 4. תפקיד שכבת התעבורה

  Slide 4 - תפקיד שכבת התעבורה

  • קישורית אפליקציה לאפליקציה
 5. Segmentation

  Slide 5 - Segmentation

  • חלוקה של המידע ליחידות של 1500 byts
 6. הפרדה בין האפליקציות

  Slide 6 - הפרדה בין האפליקציות

 7. מערך הכתובות של שכבת התעבורה

  Slide 7 - מערך הכתובות של שכבת התעבורה

  • מערך הכתובות של שכבת התעבורה נקרא פורטים
  • הם מתחלקים לשלושה סוגים
  • הפורטים שלמדנו על השרתים הם הפורטים שקשורים לשכבת התעבורה
 8. אופן המשלוח

  Slide 8 - אופן המשלוח

  • פרוטוקול TCP
  • בודק שכל הסגמנטים שנשלחו הגיעו
  • יודע לסדר את הסגמנטים לפי הסדר
  • כמות המידע שנוספת כדי לוודא שהוא מבצע את הפעולות היא גדולה ולכן המידע עובר לאט.
  • פרוטוקול UDP
  • שולח את המידע באופן רציף בלי לוודא שהגיע והאם הגיע בסדר הנכון
  • כמות המידע שצריך להוסיף היא קטנה ולכן הוא מהיר
 9. TCP מול UDP

  Slide 9 - TCP מול UDP

 10. סיכום מהאינטרנט

  Slide 10 - סיכום מהאינטרנט

  • עליכם למצוא באינטרנט על כל פרוטוקול שלמדנו האם הוא TCP או UDP ?
 11. מטרות

  Slide 11 - מטרות

  • תפקידי שכבת התעבורה
  • מה ההבדל בין TCP ל UDP
  • הכרת סוגי הפורטים (פורטים לוגיים)
 12. תודה על הקשבה

  Slide 12 - תודה על הקשבה