Gepersonaliseerd leren en data gedreven onderwijs Dennis van Oeveren (Landstede)

Hoe creëer je betrokkenheid op alle plekken van ons onderwijs? Het leerproces van mbo Landstede in Zwolle e.o. heet Talentvol ontwikkelen en is vormgegeven als een doorlopende beroepslijn die permanent door de student en de leraar kan worden gemonitord. Hiervoor is het studentvolgsysteem en leerplatform Educator op maat omgevormd tot een geïntegreerd begeleidingssysteem. Een belangrijk deel daarvan is het Individueel LeerPlan (ILP). Dat ILP is het samen met de coach gekozen gepersonaliseerde curriculum van een bepaalde student. Gedurende de opleiding zijn de student en coach regelmatig met elkaar in gesprek. Reflectie op de belevenissen in de praktijk en feedback op de geleverde leerprestaties vormen daarvan de kern. De digitale ondersteuning onder de naam e-TO faciliteert het vragen om feedback, het vastleggen daarvan en het documenteren van de reflecties. Landstede creëert in haar praktijkgerichte onderwijs context voor de student door middel van leerwerkprestaties (LWP’s. Dat zijn geïntegreerde opdrachten met een hele taakbenadering. De student past de kennis die hij opgedaan heeft toe in deze LWP of gaat op zoek naar de hem of haar ontbrekende expertise. Landstede noemt dat TWIXX: instructie gericht op kennis of oefening gericht op vaardigheden. Landstede helpt de student bij zijn ontwikkeling naar eigen verantwoordelijkheid, zelfbewustzijn en -reflectie. Voor de docent is zijn rol uitgebreid naar coach en begeleider. Fastforward education - rewind learning

education
1.0x

Gepersonaliseerd leren en data gedreven onderwijs Dennis van Oeveren (Landstede)

Created 2 years ago

Duration 0:00:00
lesson view count 406
Hoe creëer je betrokkenheid op alle plekken van ons onderwijs? Het leerproces van mbo Landstede in Zwolle e.o. heet Talentvol ontwikkelen en is vormgegeven als een doorlopende beroepslijn die permanent door de student en de leraar kan worden gemonitord. Hiervoor is het studentvolgsysteem en leerplatform Educator op maat omgevormd tot een geïntegreerd begeleidingssysteem. Een belangrijk deel daarvan is het Individueel LeerPlan (ILP). Dat ILP is het samen met de coach gekozen gepersonaliseerde curriculum van een bepaalde student. Gedurende de opleiding zijn de student en coach regelmatig met elkaar in gesprek. Reflectie op de belevenissen in de praktijk en feedback op de geleverde leerprestaties vormen daarvan de kern. De digitale ondersteuning onder de naam e-TO faciliteert het vragen om feedback, het vastleggen daarvan en het documenteren van de reflecties. Landstede creëert in haar praktijkgerichte onderwijs context voor de student door middel van leerwerkprestaties (LWP’s. Dat zijn geïntegreerde opdrachten met een hele taakbenadering. De student past de kennis die hij opgedaan heeft toe in deze LWP of gaat op zoek naar de hem of haar ontbrekende expertise. Landstede noemt dat TWIXX: instructie gericht op kennis of oefening gericht op vaardigheden. Landstede helpt de student bij zijn ontwikkeling naar eigen verantwoordelijkheid, zelfbewustzijn en -reflectie. Voor de docent is zijn rol uitgebreid naar coach en begeleider. Fastforward education - rewind learning
Select the file type you wish to download