จำนวนนับ 11 ถึง 20

จำนวนนับ ตัวเลข 11 ถึง 20

Countnumbereleven
1.0x

จำนวนนับ 11 ถึง 20

Created 3 years ago

Duration 0:00:30
lesson view count 211
จำนวนนับ ตัวเลข 11 ถึง 20
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. จำนวนนับ 11 ถึง 20

  Slide 1 - จำนวนนับ 11 ถึง 20

  • Narongwut Ketitham
  • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
 2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  Slide 2 - วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • สามารถเขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย
  • แสดงปริมาณของสิ่งของหรือจำนวนนับ 11 – 20 ได้
  • รู้จักหลัก และค่าประจำหลัก
 3. เส้นทางรู้จักตัวเลข

  Slide 3 - เส้นทางรู้จักตัวเลข

  • 11 ถึง 20
  • แบบทดสอบก่อนเรียน
  • รู้จักกับตัวเลข 11 ถึง 20 มากแค่ไหนหรือ
  • จำนวนตัวเลข 11 ถึง 20
  • รู้จักตัวเลข 11 ถึง 20 ทีละขั้น
  • หลักและค่าประจำหลัก
  • รู้จักหลักสิบ กับหลักหน่วย
  • สนุกกับตัวเลขกันจ้า
  • แบบทดสอบหลังเรียน
 4. จำนวนตัวเลข 11 ถึง 20

  Slide 10 - จำนวนตัวเลข 11 ถึง 20

  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
 5. 11

  Slide 11 - 11

  • ๑๑
  • สิบเอ็ด
  • Eleven
  • นับจำนวน
  • เลขอารบิก
  • 11
 6. 11

  Slide 12 - 11

  • ๑๑
  • สิบเอ็ด
  • Eleven
  • นับจำนวน
  • เลขไทย
  • ๑๑
 7. 11

  Slide 13 - 11

  • ๑๑
  • สิบเอ็ด
  • Eleven
  • นับจำนวน
  • English NO.
  • ELEVEN
 8. 11

  Slide 14 - 11

  • ๑๑
  • สิบเอ็ด
  • Eleven
  • นับจำนวน
  • อ่านเลข
  • สิบเอ็ด
  • สิบ-เอ็ด
 9. 11

  Slide 15 - 11

  • ๑๑
  • สิบเอ็ด
  • Eleven
  • นับจำนวน
  • เริ่มนับ
 10. 12

  Slide 16 - 12

  • ๑๒
  • สิบสอง
  • Twelve
  • นับจำนวน
  • เลขอารบิก
  • 12
 11. 12

  Slide 17 - 12

  • ๑๒
  • สิบสอง
  • Twelve
  • นับจำนวน
  • เลขไทย
  • ๑๒
 12. 12

  Slide 18 - 12

  • ๑๒
  • สิบสอง
  • Twelve
  • นับจำนวน
  • English NO.
  • TWELVE
 13. 12

  Slide 19 - 12

  • ๑๒
  • สิบสอง
  • Twelve
  • นับจำนวน
  • อ่านเลข
  • สิบสอง
  • สิบ-สอง
 14. 12

  Slide 20 - 12

  • ๑๒
  • สิบสอง
  • Twelve
  • นับจำนวน
  • เริ่มนับ
 15. 13

  Slide 21 - 13

  • ๑๓
  • สิบสาม
  • Thirteen
  • นับจำนวน
  • เลขอารบิก
  • 13
 16. 13

  Slide 22 - 13

  • ๑๓
  • สิบสาม
  • Thirteen
  • นับจำนวน
  • เลขไทย
  • ๑๓
 17. 13

  Slide 23 - 13

  • ๑๓
  • สิบสาม
  • Eleven
  • นับจำนวน
  • English NO.
  • THIRTEEN
 18. 13

  Slide 24 - 13

  • ๑๓
  • สิบสาม
  • Thirteen
  • นับจำนวน
  • อ่านเลข
  • สิบสาม
  • สิบ-สาม
 19. 13

  Slide 25 - 13

  • ๑๓
  • สิบสาม
  • Thirteen
  • นับจำนวน
  • เริ่มนับ
 20. 14

  Slide 26 - 14

  • ๑๒
  • สิบสี่
  • Fourteen
  • นับจำนวน
  • เลขอารบิก
  • 14
 21. 14

  Slide 27 - 14

  • ๑๔
  • สิบสี่
  • Fourteen
  • นับจำนวน
  • เลขไทย
  • ๑๔
 22. 14

  Slide 28 - 14

  • ๑๔
  • สิบสี่
  • Fourteen
  • นับจำนวน
  • English NO.
  • FOURTEEN
 23. 14

  Slide 29 - 14

  • ๑๔
  • สิบสี่
  • Fourteen
  • นับจำนวน
  • อ่านเลข
  • สิบสี่
  • สิบ-สี่
 24. 14

  Slide 30 - 14

  • ๑๔
  • สิบสี่
  • Fourteen
  • นับจำนวน
  • เริ่มนับ
 25. 15

  Slide 31 - 15

  • ๑๕
  • สิบห้า
  • Fifteen
  • นับจำนวน
  • เลขอารบิก
  • 15
 26. 15

  Slide 32 - 15

  • ๑๕
  • สิบห้า
  • Fifteen
  • นับจำนวน
  • เลขไทย
  • ๑๕
 27. 15

  Slide 33 - 15

  • ๑๕
  • สิบห้า
  • Fifteen
  • นับจำนวน
  • English NO.
  • FIFTEEN
 28. 15

  Slide 34 - 15

  • ๑๕
  • สิบห้า
  • Fifteen
  • นับจำนวน
  • อ่านเลข
  • สิบห้า
  • สิบ-ห้า
 29. 15

  Slide 35 - 15

  • ๑๕
  • สิบห้า
  • Fifteen
  • นับจำนวน
  • เริ่มนับ
 30. 16

  Slide 36 - 16

  • ๑๖
  • สิบหก
  • Sixteen
  • นับจำนวน
  • เลขอารบิก
  • 16
 31. 16

  Slide 37 - 16

  • ๑๖
  • สิบหก
  • Sixteen
  • นับจำนวน
  • เลขไทย
  • ๑๖
 32. 16

  Slide 38 - 16

  • ๑๖
  • สิบหก
  • Sixteen
  • นับจำนวน
  • English NO.
  • SIXTEEN
 33. 16

  Slide 39 - 16

  • ๑๖
  • สิบหก
  • Sixteen
  • นับจำนวน
  • อ่านเลข
  • สิบหก
  • สิบ-หก
 34. 16

  Slide 40 - 16

  • ๑๖
  • สิบหก
  • Sixteen
  • นับจำนวน
  • เริ่มนับ
 35. 17

  Slide 41 - 17

  • ๑๗
  • สิบเจ็ด
  • Seventeen
  • นับจำนวน
  • เลขอารบิก
  • 17
 36. 17

  Slide 42 - 17

  • ๑๗
  • สิบเจ็ด
  • Seventeen
  • นับจำนวน
  • เลขไทย
  • ๑๗
 37. 17

  Slide 43 - 17

  • ๑๗
  • สิบเจ็ด
  • Seventeen
  • นับจำนวน
  • English NO.
  • SEVENTEEN
 38. 17

  Slide 44 - 17

  • ๑๗
  • สิบเจ็ด
  • Seventeen
  • นับจำนวน
  • อ่านเลข
  • สิบเจ็ด
  • สิบ-เจ็ด
 39. 17

  Slide 45 - 17

  • ๑๗
  • สิบเจ็ด
  • Seventeen
  • นับจำนวน
  • เริ่มนับ
 40. 18

  Slide 46 - 18

  • ๑๘
  • สิบแปด
  • Eighteen
  • นับจำนวน
  • เลขอารบิก
  • 18
 41. 18

  Slide 47 - 18

  • ๑๘
  • สิบแปด
  • Eighteen
  • นับจำนวน
  • เลขไทย
  • ๑๘
 42. 18

  Slide 48 - 18

  • ๑๘
  • สิบแปด
  • Eighteen
  • นับจำนวน
  • English NO.
  • EIGHTEEN
 43. 18

  Slide 49 - 18

  • ๑๘
  • สิบแปด
  • Eighteen
  • นับจำนวน
  • อ่านเลข
  • สิบแปด
  • สิบ-แปด
 44. 18

  Slide 50 - 18

  • ๑๘
  • สิบแปด
  • Eighteen
  • นับจำนวน
  • เริ่มนับ
 45. 19

  Slide 51 - 19

  • ๑๙
  • สิบเก้า
  • Nineteen
  • นับจำนวน
  • เลขอารบิก
  • 19
 46. 19

  Slide 52 - 19

  • ๑๙
  • สิบเก้า
  • Nineteen
  • นับจำนวน
  • เลขไทย
  • ๑๙
 47. 19

  Slide 53 - 19

  • ๑๙
  • สิบเก้า
  • Nineteen
  • นับจำนวน
  • English NO.
  • NINETEEN
 48. 19

  Slide 54 - 19

  • ๑๙
  • สิบเก้า
  • Nineteen
  • นับจำนวน
  • อ่านเลข
  • สิบเก้า
  • สิบ-เก้า
 49. 19

  Slide 55 - 19

  • ๑๙
  • สิบเก้า
  • Nineteen
  • นับจำนวน
  • เริ่มนับ
 50. 20

  Slide 56 - 20

  • ๒๐
  • ยี่สิบ
  • Twenty
  • นับจำนวน
  • เลขอารบิก
  • 20
 51. 20

  Slide 57 - 20

  • ๒๐
  • ยี่สิบ
  • Twenty
  • นับจำนวน
  • เลขไทย
  • ๒๐
 52. 20

  Slide 58 - 20

  • ๒๐
  • ยี่สิบ
  • Twenty
  • นับจำนวน
  • English NO.
  • TWENTY
 53. 20

  Slide 59 - 20

  • ๒๐
  • ยี่สิบ
  • Twenty
  • นับจำนวน
  • อ่านเลข
  • ยี่สิบ
  • ยี่-สิบ
 54. 20

  Slide 60 - 20

  • ๒๐
  • ยี่สิบ
  • Twenty
  • นับจำนวน
  • เริ่มนับ
 55. หลักและค่าประจำหลัก

  Slide 61 - หลักและค่าประจำหลัก

  • 10 ถึง 20 เป็นตัวเลขที่มีสองหลัก
  • ตัวเลขทางขวามือสุดอยู่ในหลักหน่วย
  • ตัวเลขทางซ้ายมือของหลักหน่วยอยู่ในหลักสิบ
 56. หลักและค่าประจำหลัก

  Slide 62 - หลักและค่าประจำหลัก

  • 1
  • 0
  • หลักสิบ
  • หลักหน่วย
  • ตัวเลขในหลักนี้มีค่าสิบเท่าของหลักหน่วย
  • ตัวเลขในหลักนี้มีค่าน้อยกว่าสิบ
 57. หลักและค่าประจำหลัก

  Slide 63 - หลักและค่าประจำหลัก

  • 1
  • 2
  • หลักสิบ
  • หลักหน่วย
  • เลข 1 ในหลักสิบ
  • มีค่าเท่ากับ 10
  • เลข 2 ในหลักหน่วย
  • มีค่าเท่ากับ 2
 58. แบบทดสอบท้ายบทเรียน

  Slide 64 - แบบทดสอบท้ายบทเรียน

  • (Post Test)
 59. The End.

  Slide 71 - The End.