Hvordan laves et projekt

1.0x

Hvordan laves et projekt

Created 2 years ago

Duration 0:10:49
lesson view count 10
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. Hvordan laves et projekt?

  Slide 1 - Hvordan laves et projekt?

  • Disponenter Uddannelsescenter Holstebro
 2. ProjektskrivningHvordan og hvorledes?

  Slide 2 - ProjektskrivningHvordan og hvorledes?

 3. Arbejdsprocessen/opbygning

  Slide 3 - Arbejdsprocessen/opbygning

  • 1. Forside
  • 2. Indholdsfortegnelse
  • 3. Indledning
  • Præsentation af emnet:
  • Hvad er baggrunden for at du har valgt dette?
  • Hvorfor har det specielt din interesse?
  • Hvorfor er emnet væsentligt?
  • Problemstilling og problemformulering
  • Hvad vil du gerne undersøge?
  • Beskriv evt. din hypotese/antagelse. Hvad regner du med at finde?
  • Beskriv evt. din afgrænsning: Hvad vil du ikke inddrage – og evt.
  • hvorfor?
  • -Strukturering af opgaven
  • -hvordan har du bygget opgaven op?
  • FISKENS HOVED – FORETTEN
 4. 4. Metode

  Slide 4 - 4. Metode

  • Hvordan vil du undersøge problemstillingen?
  • Hvilke metoder vil du benytte dig af?
  • Hvilke teorier og teoretikere vil du benytte dig af (tænker her på modulerne ledelse, kommunikation og samarbejde)
  • 5. Hovedafsnit
  • En beskrivende del
  • Analyserende del
  • Det er i hovedafsnittet, du behandler din problemstilling og demonstrerer din brug af begreber modeller, ligesom du skal inddrage din bearbejdning af undersøgelser, interviews og anvendt teori. Du beskriver og analyserer dine data . Det er godt at forholde sig diskuterende og komme med løsningsforslag. Hovedafsnittet består af en række underafsnit og kan eventuelt deles op som ovenfor i en beskrivende del og en analyserende del.
  • Det er i analysedelen, du når frem til at besvare din problemformulering. Brug gerne delfortolkninger eller delkonklusioner undervejs.
  • Fiskens Krop - Hovedretten
 5. 6. Konklusion

  Slide 5 - 6. Konklusion

  • Sammenfatning af dine undersøgelser og diskussioner i opgaven
  • Det er en god idé at gentage problemformuleringen her for at huske at besvare den og konkludere på problemstillingen. Der skal IKKE inddrages nye temaer i konklusionen.
  • 7. Perspektivering
  • I dette afsnit kan man videreføre og udvide diskussion, fx med beskrivelse af hvilke nye problemstillinger, opgaven åbner for. Hvad kan det bruges til? Hvilken betydning får det for fremtidig praksis?
  • 8. Kildeangivelser
  • I din opgave skal du referere til de kilder du refererer til eller citerer fra (det er ikke nok med www. Eller wikipedia) Du skal endvidere lave en litteratur liste.
  • Fiskens Hale - Desserten
 6. Roller

  Slide 6 - Roller

  • Disponenterne: guldgraverne!
  • I skal grave guldet frem! Det er jeres projekt!
  • Hanne: vejleder i rapportskrivningen. Kan også hjælpe med layout og ”words” finurligheder.
  • ”Kopi Ole” kan binde rapporterne ind til sidst.
 7. Det med småt

  Slide 7 - Det med småt

  • Rapport:
  • Max have et omfang på 20 sider (antal anslag 2400/side). Du går individuelt til eksamen i egen rapport.
  • Skrifttype: Det bestemmer du
  • Skriftstørrelse: 12
  • Der skal afleveres en individuel rapport, men dele af rapporten kan være fælles med flere.
  • Din rapport skal afleveres i 3 papirudgaver senest 27 november 2015 kl. 12.00. (samt pdf til haj på mail)
  • Evt. manglende aflevering betyder, at du ikke kan indstilles til eksamen mandag den 7. dec. 2015.
 8. Eksempler på problemformuleringer

  Slide 8 - Eksempler på problemformuleringer

  • Hvorledes kan man opdele arbejdsopgaverne imellem disponenterne mest hensigtsmæssigt.
  • Er det muligt at nedsætte de 55 timer til 37? Hvordan undgår jeg den forventede modstand fra mine kolleger og kontoret?
  • Vil man hos Bojsen Biler A/S kunne drage nytte af at ændre rutiner og værdier?
  • a. Hvorledes kan vi I Stoltze´s Taxi & Turistbusser opnå fældes
  • forståelse af og drive en sund og attraktiv virksomhed?
  • b. Hvordan sikre vi en forståelig information i begge retninger?
  • Hvorledes kan man ved hjælp af Lean filosofien gennemføre en lager optimering
  • Kan man med fordel investere i RFID tags frem for at bruge stregkoder som man gør nu og dermed optimere leveringssikkerheden og eliminere ”svind” hos Claus Sørensen A/S, Engesvang.
  • Hvilke ledelsesmæssige udfordringer vil man stå overfor i virksomheden ved implementeringen af RFID tags
  • Hvordan kan jeg forbedre strukturen i og omkring varemodtagelsen hos Stark Bendix Struer?
  • Hvordan kan disse forandringer implementeres rent ledelsesmæssigt?