Yammer_panaudojimo_galimybes

Nuotolinių mokymų medžiaga

Yammer introduction
1.0x

Yammer_panaudojimo_galimybes

Created 3 years ago

Duration 0:04:04
lesson view count 3
Nuotolinių mokymų medžiaga
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. Sužinosite:

  Slide 1 - Sužinosite:

  • Kodėl socialinis tinklas Yammer tinka mokykloms labiau negu kiti socialiniai tinklai;
  • Kaip Yammer galima panaudoti mokymuisi, bendravimui, bendradarbiavimui ir efektyvesnei komunikacijai;
 2. Tai uždaras socialinis tinklas.

  Slide 2 - Tai uždaras socialinis tinklas.

  • Vaikui čia saugu!
  • Galite turėti dviejų tipų Yammer tinklą:
  • Uždarą
  • Tik mokyklos bendruomenės nariams
  • Atvirą
  • Pasirinktiems mokyklos nariams ir mokyklos partneriams
 3. Mokymuisi ir

  Slide 3 - Mokymuisi ir

  • klasės auklėtojo darbui
  • Uždarame Yammer tinkle
  • Sukurti dalyko ir klasės grupę
  • pavyzdžiui:
  • 7b chemija
  • 9a lietuvių kalba
  • Užduokite mokiniams klausimus
  • -Tinka smegenų šturmui;
  • Mokinių nuomonei išsaiškinti;
  • Probleminio mokymo metodui taikyti;
  • Sukurkite Jūsų auklėjamos klasės grupę
  • Skelbkite aktualią informaciją;
  • Skatinkite ir girkite;
  • Diskutuokite;
  • Planuokite keliones ir renginius;
  • Organizuo-kite konkursus
 4. Darbuotojų ir administracijos komunikacijai

  Slide 4 - Darbuotojų ir administracijos komunikacijai

  • Uždarame Yammer tinkle
  • Skatinkite mokytojų ir administracijos bendravimą
  • Administracija informuoja
  • Sveikiname
  • Direktoriaus kabinetas
  • Vaiko gerovės grupė
  • Sutelkite mokytojus
  • Kurkite grupes pagal pomėgius
  • Suburkite paralelinių
  • klasių auklėtojus
  • Sukurkite metodinies grupes
  • Suteikite gyvybės pagalbai mokiniui sektoriuje
  • Psichologo konsultacija
  • Socialinės darbuotojos kambarys
  • Logopedo patarimai
  • Mokyklos sveikatos centras
 5. Organizuokite miesto ar regiono konkursus

  Slide 5 - Organizuokite miesto ar regiono konkursus

  • Išorinis arba atviras tinklas
  • Sveikinimas mokytojui
  • Reportažas iš mano mokyklos
  • Iškiliausi mano krašto žmonės
 6. Suburkite savo rajono, miesto, apskrities mokyklas, mokytojus, bibliotekas, muziejus

  Slide 6 - Suburkite savo rajono, miesto, apskrities mokyklas, mokytojus, bibliotekas, muziejus

  • Išorinis arba atviras tinklas
  • Organizuokite bendras pamokas tinkle
  • Suburkite iniciatyvines mokytojų grupes
  • Dalinkitės patirtimi
 7. Muziejų edukatoriai, kurie turi patirties organizuojant pamokas Yammer socialiniame tinkle

  Slide 7 - Muziejų edukatoriai, kurie turi patirties organizuojant pamokas Yammer socialiniame tinkle

  • Vytauto Didžiojo Karo muziejus Justas Motijauskas (Yammer)
  • M.K. Čiurlionio nacionalinė galerija, M.Žilinsko galerija Laura Kačinskienė (Lync, Yammer)
  • Kauno miesto muziejus, Kauno pilies muziejus, J. ir K. Petrauskų muziejus, P. Stulgos liaudies instrumentų muziejus, J. Gruodžio muziejus Skaidra Grabauskienė ( Lync)
 8. Laikas pradėti planuoti

  Slide 8 - Laikas pradėti planuoti