მაუსის გადატარებაზე ვინდოუსის გააქტიურება

ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ შეგვიძლია გავააქტიუროთ ვინდოუსი მაუსის გადატარებაზე

1.0x

მაუსის გადატარებაზე ვინდოუსის გააქტიურება

Created 1 year ago

Duration 0:01:11
lesson view count 12
ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ შეგვიძლია გავააქტიუროთ ვინდოუსი მაუსის გადატარებაზე
Select the file type you wish to download