Ειδική αγωγή-Ψηφιακή αφήγηση ιστοριών

Κοινωνικές ιστορίες, μια εκπαιδευτική-θεραπευτική μέθοδος για τη βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με αυτισμό.

MIXathonspecial educationautism
1.0x

Ειδική αγωγή-Ψηφιακή αφήγηση ιστοριών

Created 2 years ago

Duration 0:13:35
lesson view count 1197
Κοινωνικές ιστορίες, μια εκπαιδευτική-θεραπευτική μέθοδος για τη βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με αυτισμό.
Select the file type you wish to download