Webinar 1_fase2_Differentiering med særligt fokus på kortlægning af elevernes forudsætninger

1.0x

Webinar 1_fase2_Differentiering med særligt fokus på kortlægning af elevernes forudsætninger

Created 3 years ago

Duration 0:00:00
lesson view count 158
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. Webinar 1 i fase 2Tema: Differentiering – med særligt fokus på kortlægning af elevernes forudsætninger

  Slide 1 - Webinar 1 i fase 2Tema: Differentiering – med særligt fokus på kortlægning af elevernes forudsætninger

  • Indhold:
  • Hvad er et webinar?
  • Forud for selve webinaret
  • Agenda for webinaret
  • 4) Læringsvideo: 4xS
  • 5) Spørgsmål til læringsvideoen
  • 6) Opsamling og næste skridt
 2. Hvad er et webinar?

  Slide 2 - Hvad er et webinar?

  • Et webinar er et webbaseret/internetbaseret seminar/kursus som gennemføres ved hjælp af webcamera, mikrofon og et kommunikations-program som f.eks. Skype.
  • Webinarerne om Flipped Learning er diskussionsbaserede, så det forventes at deltagerne bidrager til diskussionen. Det kan være lidt underligt at deltage i en diskussion, hvor man ikke kan se alle deltagere, men bare bryd ind!
  • Der er også en moderator som starter webinaret og sørger for at holde fokus i forhold til emnet og styr på tiden så dagsordenen nås.
  • Til vores webinarer benyttes Powerpoint med Office Mix og Skype for Business (tidligere Lync).
  • Webinaret optages så vigtige pointer kan genses.
 3. Mål med webinaret

  Slide 3 - Mål med webinaret

  • Målet er at fremme DIDAKTISKE drøftelser om:
  • Hvordan det er muligt at fremme differentiering af alle faser af et Flipped Learning- baseret forløb?
  • Hvordan det er muligt at få indsigt i elevernes viden og faglige forudsætninger på baggrund af en læringsvideo?
  • Hvordan en læringsvideo skal tilrettelægges således at eleven forholder sig aktivt til den og ikke ”bare” gennemser den?
  • Hvordan den viden eleverne opnår fra læringsvideoen rent faktisk bruges i undervisningen?
  • Der er IKKE fokus på de it-tekniske aspekter af Flipped Learning i dette webinar. Hvis du ønsker en opfriskning af hvordan man anvender Office Mix, EduCannon, Blendspace eller nogle af de andre værktøjer, der blev vist på fase 2 fællesmødet i januar, findes det i Yammer i Notes:
  • 3
 4. Forud for selve webinaret

  Slide 4 - Forud for selve webinaret

  • Tekniske forudsætninger for at webinaret kan gennemføres
  • Det er selvfølgelig en forudsætning, at Skype for Business er installeret og fungerer. Din lokale IT-Center Fyn tekniker er orienteret om at webinaret afvikles, og er klar til at hjælpe med dette.
  • Hvis I er flere fra samme skole, der deltager, kan I vælge at sætte jer det samme sted og evt. deltage i mødet via én computer, der er forbundet med en projektor.
  • Man kan selvfølgelig også deltage enkeltvis fra sin egen computer. Uanset hvad får man adgang til mødet via et link som sendes både via mødeindkaldelsen i Outlook og mail.
 5. Forberedelse før selve webinaret

  Slide 5 - Forberedelse før selve webinaret

  • Obligatorisk:
  • Projektets differentieringsmodel, der blev præsenteret på fællesmødet i januar (FL-projektets differentieringsmodel).
  • Diskussionerne på webinaret tager primært udgangspunkt i denne læringsvideo, som bedes gennemset inden: 4 X S: Differentiering og stilladsering: https://www.youtube.com/watch?v=7X_GHi0Vk8s&feature=youtu.be
  • Frivilligt: Flg. materialer er gode kilder til forberedelse til webinaret:
  • Side 88-93 om differentiering i bogen Flipped Learning af Hachmann og Holmboe, der blev udleveret ved projektets start, kan også med fordel skimmes igen.
  • Kapitel 3 om undervisningsdifferentiering samt kapitel 4 om digitale produktioner i følgende artikelsamling en god baggrundsviden (Anvendelse af digitale undervisningsmaterialer), hvis du ønsker at vide mere om differentiering i et it-perspektiv
 6. DAGSORDEN:

  Slide 6 - DAGSORDEN:

  • 1) 10 min. : Velkomst og præsentation af projektskolens arbejde med Flipped Learning i et differentieringsperspektiv (eller kort og godt: hvad sker der i projektet på skolen pt?)
  • 2) 5 min: Kort intro til dagens didaktiske emne: Differentiering – med særligt fokus på kortlægning a.f elevernes forudsætninger
  • 3) 25 min: Fælles drøftelser med baggrund i læringsvideoen: 4xS og de tilhørende spørgsmål (se slide 7-11)
  • 4) 5 min: Afrunding, opsamling og de næste skridt.
 7. Spørgsmål til Læringsvideoen 4XS

  Slide 7 - Spørgsmål til Læringsvideoen 4XS

 8. Spørgsmål til Læringsvideoen 4XS

  Slide 8 - Spørgsmål til Læringsvideoen 4XS

 9. Spørgsmål til læringsvideoen 4XS

  Slide 9 - Spørgsmål til læringsvideoen 4XS

 10. Spørgsmål til læringsvideoen 4XS

  Slide 10 - Spørgsmål til læringsvideoen 4XS

 11. Spørgsmål til læringsvideoen 4XS

  Slide 11 - Spørgsmål til læringsvideoen 4XS

 12. Afrunding og de næste skridt

  Slide 12 - Afrunding og de næste skridt

  • Hvad har vi brug for at vide mere om?