წიგნი და ისტორია

23 აპრილი – დღე, როცა ქუჩები ახალი თუ ძველი წიგნებით იფინება და კაცობრიობა კიდევ ერთხელ იწყებს მის აუცილებლობაზე საჯაროდ საუბარს...

History
1.0x

წიგნი და ისტორია

Created 1 year ago

Duration 0:04:48
lesson view count 21
23 აპრილი – დღე, როცა ქუჩები ახალი თუ ძველი წიგნებით იფინება და კაცობრიობა კიდევ ერთხელ იწყებს მის აუცილებლობაზე საჯაროდ საუბარს...
Select the file type you wish to download