Računalstvo u oblaku

Ova prezentacija govori o računalstvu u oblaku

RacunalstvoOblak
1.0x

Računalstvo u oblaku

Created 11 months ago

Duration 0:08:23
lesson view count 5
Ova prezentacija govori o računalstvu u oblaku
Select the file type you wish to download