Droge gebieden

Droogte en irrigatie

Geographyaardrijkskunde
1.0x

Droge gebieden

Created 2 years ago

Duration 0:03:24
lesson view count 45
Droogte en irrigatie
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. Slide 1

  • Droge gebieden
  • Primaire sector: landbouwopbrengst verhogen
 2. Water tekort

  Slide 2 - Water tekort

  • Door de droogte is veel water nodig om planten te laten groeien.
  • Boeren moeten hun gewassen van water voorzien (irrigatie).
  • geulirrigatie (veel verlies door verdamping)
  • beregenen
  • druppelirrigatie
  • Jan Westra 2014-2015
  • 2
  • infiltratie
  • beregenen
  • druppelirrigatie
  • geulirrigatie
  • verdamping
  • beregening
  • geulirrigatie
  • druppelirrigatie
 3. Landbouwopbrengst veranderd met de tijd

  Slide 3 - Landbouwopbrengst veranderd met de tijd

  • hoge verdamping
  • lage grondwaterstand
  • Geen opbrengst
  • Jan Westra 2014-2015
  • 3
  • grondwaterstand stijgt meer
  • opgelost zout komt mee omhoog
  • Landbouwopbrengsten nemen af
  • boer maakt gebruik van irrigatie
  • grondwaterstand stijgt
  • Landbouwopbrengst is hoog
  • 1
  • 3
  • 2
 4. Droge gebieden

  Slide 4 - Droge gebieden

  • Interactieve les aardrijkskunde
  • J. Westra, docent