ბუკინგემის სასახლე

რესურსი მოიცავს ინგლისის ერთერთი ღირშესანიშნაობის ბუკინგემის სასახლის აღწერას.რესური მოიცავს თეორიულ მასალას და ტესტურ დავალებებს.ხელს უწყობს ციფრული ტექნოლოგიებით სწავლებას,მოტივაციის ამაღლებას,ცოდნისა და ცნობიერების დონესსხვა კულტურასთან მიმართებაში.სწავლას ხალისით.რაც გამჭოლი კომპეტენციების განვითარებას უწყობს ხელს:ციფრული მოქალაქის ჩამოყალიბებას,მედიაწიგნიერებას,წიგნიერებას,სემიოტიკური აზროვნების განვითარებას.შესაძლებელია მისის გამოყენება როგორც ინგლისურის ასევე ისტორიის გაკვეთილზე.

ბუკინგემიელიზაბედიმცველები
1.0x

ბუკინგემის სასახლე

Created 1 year ago

Duration 0:02:56
lesson view count 23
რესურსი მოიცავს ინგლისის ერთერთი ღირშესანიშნაობის ბუკინგემის სასახლის აღწერას.რესური მოიცავს თეორიულ მასალას და ტესტურ დავალებებს.ხელს უწყობს ციფრული ტექნოლოგიებით სწავლებას,მოტივაციის ამაღლებას,ცოდნისა და ცნობიერების დონესსხვა კულტურასთან მიმართებაში.სწავლას ხალისით.რაც გამჭოლი კომპეტენციების განვითარებას უწყობს ხელს:ციფრული მოქალაქის ჩამოყალიბებას,მედიაწიგნიერებას,წიგნიერებას,სემიოტიკური აზროვნების განვითარებას.შესაძლებელია მისის გამოყენება როგორც ინგლისურის ასევე ისტორიის გაკვეთილზე.
Select the file type you wish to download