บทเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

1.0x

บทเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Created 3 years ago

Duration 0:11:38
lesson view count 70
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

  Slide 1 - เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

  • เข้าสู่..บทเรียน
 2. คอมพิวเตอร์หมายถึง

  Slide 2 - คอมพิวเตอร์หมายถึง

  • "เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์" 
 3. การทำงานของคอมพิวเตอร์...

  Slide 3 - การทำงานของคอมพิวเตอร์...

  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อช่วยให้o การทำงานเอกสารที่ซ้ำๆ ได้อย่างรวดเร็ว o การคำนวณตัวเลข ถูกต้อง แม่นยำo สามารถเก็บข้อมูล ปรับปรุงแก้ไข ได้โดยง่าย o การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูล  แล้วสืบค้นได้o การติดต่อสื่อสาร เพื่อสืบค้นข้อมูล เพื่อบันเทิง
 4. ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์

  Slide 4 - ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์

  • 1. ความเร็ว ( Speed ) เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานด้วยความเร็วมาก
  • 2. มีหน่วยความจำภายใน ( Memory ) เครื่องคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำซึ่งสามารถบันทึกข้อมูล (Data ) และคำสั่งต่าง ๆ ได้
  • 3. ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงสามารถทำงานได้โดยอัติโนมัติ
  • 4. มีความถูกต้องแม่นยำ ( Accuracy ) คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ด้วยความถูกต้องแม่นยำเสมอ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์มีระบบการทำงานที่แน่นอน
 5. การทำงานของคอมพิวเตอร์

  Slide 5 - การทำงานของคอมพิวเตอร์

 6. รับข้อมูลเข้า (Input)

  Slide 6 - รับข้อมูลเข้า (Input)

  • เริ่มต้นด้วยการนำข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์  ซึ่งสามารถผ่านทางอุปกรณ์ชนิดต่างๆ แล้วแต่ชนิดของข้อมูลที่จะป้อนเข้าไป เช่น   ถ้าเป็นการพิมพ์ข้อมูลจะใช้แผงแป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อพิมพ์ข้อความหรือโปรแกรมเข้าเครื่อง   ถ้าเป็นการเขียนภาพจะใช้เครื่องอ่านพิกัดภาพกราฟิก (Graphics Tablet) โดยมีปากกาชนิดพิเศษสำหรับเขียนภาพ   หรือถ้าเป็นการเล่นเกมก็จะมีก้านควบคุม (Joystick) สำหรับเคลื่อนตำแหน่งของการเล่นบนจอภาพ เป็นต้น
 7. ประมวลผลข้อมูล (Process)

  Slide 7 - ประมวลผลข้อมูล (Process)

  • เมื่อนำข้อมูลเข้ามาแล้ว เครื่องจะดำเนินการกับข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ การประมวลผลอาจจะมีได้หลายอย่าง เช่น นำข้อมูลมาหาผลรวม นำข้อมูลมาจัดกลุ่ม นำข้อมูลมาหาค่ามากที่สุด หรือน้อยที่สุด เป็นต้น
 8. แสดงผลลัพธ์ (Output)

  Slide 8 - แสดงผลลัพธ์ (Output)

  • เป็นการนำผลลัพธ์จากการประมวลผลมาแสดงให้ทราบทางอุปกรณ์ที่กำหนดไว้   โดยทั่วไปจะแสดงผ่านทางจอภาพ หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า "จอมอนิเตอร์" (Monitor) หรือจะพิมพ์ข้อมูลออกทางกระดาษโดยใช้เครื่องพิมพ์ก็ได้
 9. หน่วยความจำและที่เก็บข้อมูล

  Slide 9 - หน่วยความจำและที่เก็บข้อมูล

  • คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องใช้พื้นที่การจัดเก็บและหน่วยความจำในการเรียกใช้โปรแกรมและจัดเก็บแฟ้มต่างๆ หน่วยความจำและที่เก็บข้อมูลมีหลายประเภท แต่ละประเภทก็มีวัตถุประสงค์ต่างกันไป คนส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลต่อไปนี้ร่วมกัน
 10. น้องๆๆๆทุกคนเรียนรู้และเข้าใจบทเรียนได้แล้ว  รีบๆๆทำแบบฝึกหัดกันเถอะค่ะ

  Slide 10 - น้องๆๆๆทุกคนเรียนรู้และเข้าใจบทเรียนได้แล้ว รีบๆๆทำแบบฝึกหัดกันเถอะค่ะ

  • จัดทำโดย…
  • ครูนูรีหัส มุวรรณสินธุ์
  • โรงเรียนอามานะศักดิ์ จังหวัดปัตตานี