ხმის ვიზუალური ალტერნატივა

ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ხმის ნაცვლად ვიზუალური ეფექტები

1.0x

ხმის ვიზუალური ალტერნატივა

Created 1 year ago

Duration 0:02:03
lesson view count 8
ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ხმის ნაცვლად ვიზუალური ეფექტები
Select the file type you wish to download