კითხვის რეჟიმი

ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ გადავიყვანოთ დოკუმენტი კითხვის რეჟიმზე

1.0x

კითხვის რეჟიმი

Created 1 year ago

Duration 0:00:43
lesson view count 5
ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ გადავიყვანოთ დოკუმენტი კითხვის რეჟიმზე
Select the file type you wish to download