,,ელექტრონული რესურსები სასწავლო პროცესში'' მ.პირველი

ელექტრონული რესურსების გამოყენებას სასწავლო პროცესში დიდი მნიშვნელობა აქვს. შექმნილი რესურსი მომზადებულია Microsoft-ის, Intel-ისა და ჯეოლაბის მიერ ორგანიზებული კონფერენციის ფარგლებში.

1.0x

,,ელექტრონული რესურსები სასწავლო პროცესში'' მ.პირველი

Created 1 year ago

Duration 0:18:46
lesson view count 463
ელექტრონული რესურსების გამოყენებას სასწავლო პროცესში დიდი მნიშვნელობა აქვს. შექმნილი რესურსი მომზადებულია Microsoft-ის, Intel-ისა და ჯეოლაბის მიერ ორგანიზებული კონფერენციის ფარგლებში.
Select the file type you wish to download