Programiranje kretanja Kodu robota

Kako programirati kretanje likova upotrebom tipkovnice. Kodu se kreće upotrebom kursorskih strelica, a Rover pomoću tipki WASD. Kodu skače pritiskom na Razmaknicu i kada vidi Rovera ispred sebe.

1.0x

Programiranje kretanja Kodu robota

Created 1 year ago

Duration 0:03:14
lesson view count 373
Kako programirati kretanje likova upotrebom tipkovnice. Kodu se kreće upotrebom kursorskih strelica, a Rover pomoću tipki WASD. Kodu skače pritiskom na Razmaknicu i kada vidi Rovera ispred sebe.
Select the file type you wish to download