Παρουσίαση "i-Parking"

Παρουσίαση project του Δ. Σχ. Βυτίνας στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Αθήνα, Ολυμπιακό Στάδιο, 18-3-2017.

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
1.0x

Παρουσίαση "i-Parking"

Created 1 year ago

Duration 0:01:06
lesson view count 16
Παρουσίαση project του Δ. Σχ. Βυτίνας στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Αθήνα, Ολυμπιακό Στάδιο, 18-3-2017.
Select the file type you wish to download