Zelf halfreacties opstellen_Mrk

Redox halfreactie opstellen

Scheikunderedoxhalfreactie opstellen
1.0x

Zelf halfreacties opstellen_Mrk

Created 3 years ago

Duration 0:06:52
lesson view count 140
Redox halfreactie opstellen
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. Halfreacties zelf opstellen

  Slide 1 - Halfreacties zelf opstellen

  • Zoek in tabel 48 de halfreactie van de reductie van permanganaationen (MnO4-) tot mangaan(II)-ionen (Mn2+) in zuur milieu op.
  • MnO4- + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O (l)
  • Hoe kom je hier op?
 2. Halfreacties zelf opstellen

  Slide 2 - Halfreacties zelf opstellen

  • Permanganaationen worden mangaan(II)ionen in zuur milieu
  • Noteer de gegeven deeltjes.
  • Stel de halfreactie op van de deeltjes met H2O en H+/OH-
  • Maak de ‘deeltjesbalans’ kloppend met coëfficiënten
  • Maak de ladingsbalans kloppend met elektronen.
  • Controleer de halfreactie.
  • Is het aantal atomen van elk soort voor en na de pijl gelijk?
  • Is de som van de elektrische ladingen voor en na de pijl gelijk?
 3. Halfreacties zelf opstellen

  Slide 3 - Halfreacties zelf opstellen

  • Halfreacties zelf opstellen
  • Probeer nu zelf de halfreactie van sulfiet (SO32-) tot sulfaat (SO42-) op te stellen in neutraal milieu.
  • SO32- + H2O (l) → SO42- + 2H+ + 2e-
  • reductor oxidator