გადართული ღილაკი - Toggle key

ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ შეგვიძლია ჩავრთოთ ფუნქციონალი, რომელიც ხმით გაგვაგენინებს თუ დაგვეჭირა ხელი CapsLK, NumLock, ScrollLock ღილაკზე

1.0x

გადართული ღილაკი - Toggle key

Created 1 year ago

Duration 0:01:18
lesson view count 5
ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ შეგვიძლია ჩავრთოთ ფუნქციონალი, რომელიც ხმით გაგვაგენინებს თუ დაგვეჭირა ხელი CapsLK, NumLock, ScrollLock ღილაკზე
Select the file type you wish to download