Projektskrivning og eksamen ny powerpoint for disponenter

1.0x

Projektskrivning og eksamen ny powerpoint for disponenter

Created 2 years ago

Duration 0:10:09
lesson view count 27
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. Projektskrivning og eksamen

  Slide 1 - Projektskrivning og eksamen

  • Disponenter UddannelsescenterHolstebro 2015
 2. Oversigts plan – vigtige datoer

  Slide 2 - Oversigts plan – vigtige datoer

 3. Formalia – vore rammer for projekt og eksamen!

  Slide 3 - Formalia – vore rammer for projekt og eksamen!

  • Ugerne 46 og 47
  • Din afsluttende projektbeskrivelse i rapportform.
  • Målet for faget ”Afsluttende Projekt” er:
  • ”Eleven kan belyse en kompleks lager-/transportsituation, proces eller problemstilling, valgt i egen virksomhed og beskrive den med inddragelse af så mange af uddannelsens fag som muligt.”
  • Problemformuleringen skal sendes senest lørdag den 7 november til min mail: haj@ucholstebro.dk.
  • Godkendelsen af din problemformulering vil ske senest – mandag uge 46
  • Problemformulering
  • Der er afsat to uger (uge 46 & 47 (kun 4 dage i uge 47)) til det afsluttende projekt. Din lærer vil vejlede dig undervejs med rapportskrivning og procesbeskrivelsen. Der vil efter behov i forhold til problemformuleringen blive inddraget forskellige faglærere under vejledningsprocessen.
  • Den endelige korrekturlæsning står du selv for.
  • Din problemstilling tager udgangspunkt i at belyse en kompleks logistiksituation, proces eller problemstilling valgt i egen virksomhed. Din problemformulering skal godkendes af din lærer.
 4. Skriveprocessen

  Slide 4 - Skriveprocessen

  • Det enkelte projekt vil formentlig ikke inddrage alle fag lige meget. Fagenes varighed bør dog afspejles i projektet.” Ledelse, kommunikation og samarbejde bør være væsentlige elementer i projektet, og et væsentligt element ved afsluttende svendeprøve.
  • Projektbeskrivelsen har til formål dels at frembringe et resultat, dels at kunne dokumentere den proces, der viser, at der har fundet læring sted under forløbet. Dokumentationen af processen vil sige, at du på en klar og overskuelig måde redegør for de overvejelser, analyser og vurderinger, der har været undervejs, og som har ført til en erkendelse af sammenhænge, forskelle og processer. Det er procesbeskrivelsen og dermed læringen, du står til regnskab for til eksamen.
 5. Skriveprocessen

  Slide 5 - Skriveprocessen

  • Du arbejder med et problemorienteret projekt. Det indebærer, at du som indledning til dit projekt opstiller et mål for din læring i løbet af projektet. Dermed kan man tale om, at der skal formuleres et mål for selve projektet (resultatet), som oftest er en konkret problemstilling fra din virksomhed. Desuden skal der formuleres et mål for, hvad du ønsker at lære ved at gennemføre det pågældende projekt.
  • Du får en selvstændig standpunktskarakter for selve den skriftlige projektopgave. Standpunktskarakteren gives efter 7 tins skalaen i forhold til hvordan du har besvaret problemstillingen i din skriftlige rapport.
 6. UC Holstebros formulering af afsluttende Prøve (eksamen)

  Slide 6 - UC Holstebros formulering af afsluttende Prøve (eksamen)

  • ”Du skal give et oplæg om dit afsluttende projekt, og dermed vise dine faglige kundskaber indenfor specialefagene (alle fagene er i bekendtgørelsen kaldt specialefag), og derefter vise dine faglige kundskaber indenfor specialefagene på trin 3 i relation til de praktiske problemstillinger dit projekt omhandler. Der lægges specielt vægt på de specialefag som er direkte inddraget i projektet.”
  • Oplægget skal tage udgangspunkt i dit afsluttende projekt (rapporten), og altså være en kobling til denne som du forsvarer. Her kan du komme med uddybende forklaringer og overvejelser, altså tilføjelse af noget mere end hvad der er beskrevet i rapporten.
 7. Eksamen

  Slide 7 - Eksamen

  • Til eksamen medbringer du en disposition i fire eksemplarer, således du kan give en oversigt over planlægningen af afviklingen af samtalen ved eksamen påbegyndelse.
  • Du indleder samtalen med dit oplæg. Under dit oplæg kan du evt. gøre brug af en meget kortfattet PowerPoint (max 3 dias). Dette er dog ikke noget krav.
  • Prøven vil fortsætte som en samtale mellem dig og din(e) lærer. Der vil være 2 eksterne censorer til stede som kan deltage i samtalen.
  • Din del af prøven vil have en varighed af ca. 22 min. Herefter anvendes ca. 8 min. til voteringen.
 8. Eksempel på en disposition

  Slide 8 - Eksempel på en disposition

  • XX havde følgende disposition med til eksamen.
  • Projekttitel: ”Etablering af et oplæringsteam”
  • Afsluttende eksamen Trin 3 den 7.december 2015.  
  • Disposition:
  • Med udgangspunkt i praksis.
  • Ledelsesstil og kommunikation
  • Motivation
  • Team
  • Oplæring