Hvordan sette inn Excel-regneark i OneNote

I OneNote kan du til og med legge til Excel-regneark direkte inn på siden med både tabeller og diagrammer om du ønsker det. I denne Mixen skal jeg vise hvordan man kan bruke hurtiganalyse i Excel til å raskt lage en visuell oversikt over elevresultater som kan settes inn i OneNote.

OneNote 2016tutorialsett innExcelregneark
1.0x

Hvordan sette inn Excel-regneark i OneNote

Created 2 years ago

Duration 0:01:37
lesson view count 50
I OneNote kan du til og med legge til Excel-regneark direkte inn på siden med både tabeller og diagrammer om du ønsker det. I denne Mixen skal jeg vise hvordan man kan bruke hurtiganalyse i Excel til å raskt lage en visuell oversikt over elevresultater som kan settes inn i OneNote.
Select the file type you wish to download