ტექსტის ამომცნობი - Speech Recognision

ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ მოვმართოთ ხმის ამომცნობი და ავამუშაოთ ხმის ამომცნობის ფუნქციონალი

1.0x

ტექსტის ამომცნობი - Speech Recognision

Created 1 year ago

Duration 0:04:04
lesson view count 14
ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ მოვმართოთ ხმის ამომცნობი და ავამუშაოთ ხმის ამომცნობის ფუნქციონალი
Select the file type you wish to download