Používanie aplikácie Forms v MS Office 365. ENGLISH: Using Forms in MS Office 365

Vytváranie formulárov (testov) pre študentov (žiakov) v MS Office 365 v aplikácii Forms. ENGLISH: Create forms (tests) for students (pupils) in MS Office 365 Forms.

FormsMS Office365Presentation guide
1.0x

Používanie aplikácie Forms v MS Office 365. ENGLISH: Using Forms in MS Office 365

Created 1 year ago

Duration 0:00:00
lesson view count 19
Vytváranie formulárov (testov) pre študentov (žiakov) v MS Office 365 v aplikácii Forms. ENGLISH: Create forms (tests) for students (pupils) in MS Office 365 Forms.
Select the file type you wish to download