salu hidrolize.

Onedrivekoplietosana
1.0x

salu hidrolize.

Created 3 years ago

Duration 0:00:00
lesson view count 25
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. Sāļu hidrolīze

  Slide 1 - Sāļu hidrolīze

 2. Hidrolīze – sāļu iedarbība ar ūdeni, kuras rezultātā mainās H+ vai OH – jonu koncentrācijas šķidrums

  Slide 2 - Hidrolīze – sāļu iedarbība ar ūdeni, kuras rezultātā mainās H+ vai OH – jonu koncentrācijas šķidrums

 3. Sāļi veidojas neitralizācijas reakciju rezultātāskābe + bāze  sāls + ūdensSāļu piemēri:NaCl    Na2CO3   ZnCl2 Sāļu veido metālisks elements un skābes atlikums Sāļi disociē pozitīvos metāla jonos – katjonos un negatīvos skābes atlikumu jonos -anjonos

  Slide 3 - Sāļi veidojas neitralizācijas reakciju rezultātāskābe + bāze  sāls + ūdensSāļu piemēri:NaCl Na2CO3 ZnCl2 Sāļu veido metālisks elements un skābes atlikums Sāļi disociē pozitīvos metāla jonos – katjonos un negatīvos skābes atlikumu jonos -anjonos

 4. Skābju iedalījums

  Slide 4 - Skābju iedalījums

  • Ja sāls veidošanā piedalās stipra bāze un stipra skābe, sāls hidrolīze nenotiek.
  • Ja sāls nehidrolizējas, šķīduma vide ir neitrāla (pH = 7).
 5. Sāļu hidrolīzes gadījums

  Slide 5 - Sāļu hidrolīzes gadījums

  • Ja sāls veidošanā piedalās vāja bāze un vāja skābe,sāls hidrolizējās pilnīgi (neapgriezeniski).
  • piemērs
  • Alumīnija sulfīda hidrolīze
  • Al2S3 + 6H2O  2Al(OH)3 + 3H2S
  • Hidrolīzes dēļ apmaiņas reakcijās starp sāļu šķīdumiem neveidojas trīsvērtīgo metālu sulfīdi un karbonāti.
 6. Sāls veidots no stipras bāzes katjona un stipras skābes anjona

  Slide 6 - Sāls veidots no stipras bāzes katjona un stipras skābes anjona

  • Sāls veidots no stipras bāzes katjona un vājas skābes anjona
  • Sāls veidots no vājas bāzes katjona un stipras skābes anjona
  • Sāls veidots no vājas bāzes katjona un vājas skābes anjona
  • NaCl
  • Na2CO3
  • ZnCl2
  • Al2S3
  • NaOH
  • (stipra bāze)
  • HCl
  • (stipra skābe)
  • NaOH
  • (stipra bāze)
  • H2CO3
  • (vāja skābe)
  • Zn(OH)2
  • (vāja bāze)
  • HCl
  • (stipra skābe)
  • Al(OH)3
  • (vāja bāze)
  • H2S
  • (vāja skābe)
  • Hidrolīze nenotiek
  • Hidrolīze notiek un veidojas brīvie OH- joni
  • Hidrolīze notiek un veidojas brīvi H+ joni
  • Viela reaģē ar ūdeni
 7. Sāļu šķīdumu iedarbība ar indikatoriem

  Slide 7 - Sāļu šķīdumu iedarbība ar indikatoriem

  • Sāļu nosaukums un formula
  • NaCl
  • Na
  • 2
  • CO
  • 3
  • Universālindikatora krāsas maiņa
  • nemainās
  • dzeltens/zila
  • pH vērtība
  • 7
  • 10
  • SbCl
  • 3
  • dzeltena/sarkana
  • 3
 8. Nātrija hlorīdu NaCl veido stipra bāze (nātrija hidroksīds NaOH) un stipra skābe (sālsskābe HCl).

  Slide 8 - Nātrija hlorīdu NaCl veido stipra bāze (nātrija hidroksīds NaOH) un stipra skābe (sālsskābe HCl).

  • Nātrija hidroksīds ir stiprs elektrolīts (jo α = 0,9) un ūdenī pilnīgi disociē jonos.
  • NaCl→Na++Cl−
  • Nātrija joni Na+ un hlorīdjoni Cl− ar H+ un OH− joniem neiedarbojas.
  • Hidrolīze nenotiek un ūdens vides pH vērtība paliek neizmainīta - tuva neitrālai videi pH≈7.
  • Tātad var apgalvot, ka NaCl nehidrolizējas.
  • Vāju elektrolītu veidotie sāļi ūdens vidē disociē jonos tikai daļēji un mijiedarbojas ar OH− vai H+ joniem.
  • Līdz ar to tiek izjaukta OH− un H+ jonu attiecība ūdenī, kas izraisa vides skābuma jeb pH izmaiņas.
  • Ja kāds no sāli veidojošiem elektrolītiem ir vājš elektrolīts, tad iespējamas trīs atšķirīgas ķīmiskās reakcijas.
  • Ja sāls veidots no stipras bāzes katjoniem un vājas skābes anjoniem,
  • hidrolīzes rezultātā sāls šķīdumam ir sārmaina reakcija.
  • Piemērs
 9. Paldies, ka lasījāt!

  Slide 11 - Paldies, ka lasījāt!