Impulskonferansen 2015_7min innspill Haldor Hove

Vi ser på bruk av Smart time og egenvurdering for elev

Smart timeEgenvurderingGoogle forms
1.0x

Impulskonferansen 2015_7min innspill Haldor Hove

Created 2 years ago

Duration 0:01:51
lesson view count 8
Vi ser på bruk av Smart time og egenvurdering for elev
Select the file type you wish to download