Kapittel 1

1.0x

Kapittel 1

Created 2 years ago

Duration 0:17:02
lesson view count 62
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. Kapittel 1

  Slide 1 - Kapittel 1

  • Fra jegere og samlere til sivilisasjoner
 2. Kompetansemål

  Slide 2 - Kompetansemål

  • Eleven skal kunne forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn.
 3. Hva betyr det?

  Slide 3 - Hva betyr det?

  • Du skal kunne forklare hva vi mener med jeger- og samlersamfunn og høykulturer/sivilisasjoner, og hvordan naturressurser og teknologisk utvikling var med på å forme disse samfunnene.
  • Du skal vite hva vi mener med jordbruksrevolusjonen.
  • Vite hvilke konsekvenser dette hadde for menneskene
 4. Kunnskap om de tidligste menneskene:

  Slide 4 - Kunnskap om de tidligste menneskene:

  • Historiske funn/gjenstander
  • Genteknologi
  • Nye funn historien må ofte skrives om
 5. Homo sapiens sapiens

  Slide 5 - Homo sapiens sapiens

  • Vår menneskeart
  • Afrika for 150 000 år siden
  • 50 000 år siden: vandret ut
 6. Utkonkurrerte neandertalerne

  Slide 7 - Utkonkurrerte neandertalerne

  • Bedre språk  lettere å samarbeide
  • Bedre teknologi; redskaper og våpen
  • Nomadisk liv  mye tid til overs  kultur, religion, eventyr, legender etc. oppsto.
  • Ny forskning; 2 % neandertaler
  • Fordelaktig i ferden fra Afrika
  • Hud, hår og negler
  • Døde ut
 7. Sosiale forhold

  Slide 9 - Sosiale forhold

  • Lav befolkningsvekst: Vanskelig å være nomade med mange barn
  • Likestilt samfunn
  • Mann og kvinne like mye verdt
  • Ingen store forskjeller i sosial status
 8. Hvorfor jordbruksrevolusjon?

  Slide 11 - Hvorfor jordbruksrevolusjon?

  • Inne vilje som lå bak, men behov.
  • Områder med mye ressurser overbefolket
  • Ressursmangel
  • Svibruket vokste frem; halvnomader
  • Første gang mennesket påvirker landskapet.
  • Tamdyr
  • Dyrket spesielle planter
 9. Hva førte dette til?

  Slide 12 - Hva førte dette til?

  • Fikk melk, kjøtt og ull fra dyrene
  • Vokste frem ny teknologi
  • Spinning, veving og pottemakeri
  • Bofaste  lagre i leirkrukker, beskytte fra rotter og mus
 10. Førte endringene til et bedre liv?

  Slide 13 - Førte endringene til et bedre liv?

  • Ensidig kosthold
  • Sykdommer fra tamdyr
  • Avfallsproblematikk; forurenset vann
  • Endret landskapet  erosjon og lokale klimaendringer
  • Revolusjon? Lang tid, men store endringer.
 11. Fremveksten av sivilisasjoner

  Slide 14 - Fremveksten av sivilisasjoner

  • Jordbruk  befolkningsvekst
  • Vanningsjordbruk  landsbyer oppsto
  • Stort behov for arbeidskraft
  • Arden oppfunnet
  • Første bystatene utvikles
  • Sivilisasjoner/høykulturer:
  • Sosiale klasser, skriftspråk, skatter, lover, militærvesen
 12. Andre konsekvenser

  Slide 15 - Andre konsekvenser

  • Konger/prester på topp
  • Krig mer vanlig  mannsdominert samfunn
  • Slaver
  • Historisk tid; skrevne kilder tilgjengelig