Stemmerett, kvinnekamp og politiske partier

Ei rask oppsummering om utviklinga av stemmerett i Norge, og om danninga av dei første politiske partia i Norge. Denne er lekse til torsdag 26.02. Husk å svar på spørsmålet som kommer opp i ei rute på slutten av filmen. Skriv under med navn, slik at jeg ser at du har vært inne. Viss du syns jeg snakker for sakte - kan du stille opp hastigheten ved å trykke på tallet "1.0" nederst i høyre hjørne. Lykke til!

historienorgestemmerettdemokratikvinnekampsverdrupMarcus ThranearbeiderarbeiderbevegelsenVenstreHoyre
1.0x

Stemmerett, kvinnekamp og politiske partier

Created 3 years ago

Duration 0:19:14
lesson view count 95
Ei rask oppsummering om utviklinga av stemmerett i Norge, og om danninga av dei første politiske partia i Norge. Denne er lekse til torsdag 26.02. Husk å svar på spørsmålet som kommer opp i ei rute på slutten av filmen. Skriv under med navn, slik at jeg ser at du har vært inne. Viss du syns jeg snakker for sakte - kan du stille opp hastigheten ved å trykke på tallet "1.0" nederst i høyre hjørne. Lykke til!
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. Stemmerett og politiske partier

  Slide 1 - Stemmerett og politiske partier

  • Utviklingen av stemmerett og politiske partier i Norge.
 2. Slide 2

  • Ingen politiske parti før 1884.
  • Folk skulle da «ha sine egne meninger».
  • Det var heller ikke så mange saker man var uenige om.
  • Johan Sverdrup ville forandre styresettet, slik at regjeringa ble valgt ut fra Stortinget.
  • «All makt i denne sal!»
  • Regjeringa ble fram til 1884 valgt av kongen.
 3. De første partiene

  Slide 3 - De første partiene

  • De som var enige med Sverdrup.
  • Som ville gi Stortinget større makt.
  • Sverdrup var partiets første leder, og ble statsminister i 1884.
  • De som ikke vil ha forandring ble kalt «konservative».
  • De konservative dannet partiet Høyre.
  • Høyres første leder var Emil Stang.
  • Venstre
  • Høyre
 4. Partinavnene inspirert avden franske revolusjon

  Slide 4 - Partinavnene inspirert avden franske revolusjon

 5. Arbeiderbevegelsen

  Slide 5 - Arbeiderbevegelsen

  • I løpet av 1800-tallet flyttet mange til byene
  • Fabrikker
  • Man fikk en ny gruppe: arbeidere
  • Hadde ikke stemmerett
 6. Trahnebevegelsen

  Slide 6 - Trahnebevegelsen

  • Marcus Thrane (1817-1890)
  • Jobbet som lærer
  • 1848: Redaktør i Drammens Adresse
  • 1849: Drammens Arbeiderforening + Arbeiderforeningernes Blad
  • Thranitterbevegelsen fikk opp mot 30.000 medlemmer
  • Arrestert – satt 7 år i fengsel.
  • Flyttet til Amerika.
 7. «Petisjonen»

  Slide 7 - «Petisjonen»

 8. arbeiderpartiet

  Slide 8 - arbeiderpartiet

  • Dannet i 1887 – tre år etter
  • Hadde ikke politisk program i starten
  • Hovedsak: Allmenn stemmerett
  • Alle menn i myndig alder.
  • 1889: Allmenn stemmerett vedtatt
  • Arbeiderpartiet får velgere
 9. Kvinnekamp for stemmerett

  Slide 9 - Kvinnekamp for stemmerett

  • Camilla Collett var forfatter, og gav i 1854 ut romanen Amtmannens Døtre.
  • «Vor bestemmelse er at giftes, ikke at blive lykkelige»
  • I 1882 ble universitetet i Kristiania (Oslo) åpnet for kvinner. Cecilie Thoresen ble Norges første kvinnelige student.
  • Gina Krog var med på å stifte Norsk kvinnesaksforening i 1884, og stiftet i 1885 Kvinnestemmerettsforeningen.
  • Anna Rogstad ble i 1911 den første kvinna på Stortinget.
 10. full stemmerett

  Slide 10 - full stemmerett

  • Allmenn stemmerett ble vedtatt i 1889.
  • Alle voksne menn
  • Kvinners stemmerett ble diskutert, men
  • avvist.
  • Full stemmerett i 1913.
  • Voksne kvinner får stemmerett.
  • Norge fjerde land i verden
 11. Spørsmål til temaet

  Slide 11 - Spørsmål til temaet

 12. Viktige milepæler for likestilling

  Slide 12 - Viktige milepæler for likestilling

  • 1854: Gutter og jenter fikk lik arverett
  • 1863: Ugifte kvinner blir myndige
  • 1879: Jenter fikk rett til å ta middelskoleeksamen
  • 1882: Kvinner fikk rett til å studere. Cecilie Thoresen første kvinnelige student i Norge.
  • 1884: Norsk kvinnesaksforening stiftet.
  • 1888: Gifte kvinner blir myndige
  • 1911: Anna Rogstad første kvinne på Stortinget
  • 1913: Alle vaksne kvinner fikk stemmerett
  • 1945: Kisten Hansteen første kvinne i regjering
  • 1981: Første norske kvinnelige statsminister – Gro Harlem Brundtland.
 13. Ekstra Ressurser:

  Slide 13 - Ekstra Ressurser:

  • https://snl.no/Stemmerett_for_kvinner_i_Norge
  • http://snl.no/Marcus_Thrane