Brzina

1.0x

Brzina

Created 3 years ago

Duration 0:00:38
lesson view count 13
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. Brzina

  Slide 1 - Brzina

 2. Brzina je fizička veličina koja na govori koliki put tijelo prelazi u jedinici vremena.

  Slide 2 - Brzina je fizička veličina koja na govori koliki put tijelo prelazi u jedinici vremena.

  • Oznaka za brzinu: v
  • Brzinu v računamo kao količnik prijeđenog puta s i vremenskog intervala Δt za koji je put prijeđen.
  • Osnovna mjerna jedinica za brzinu je metar po sekundi ( ) .
  • Brzinu često izražavamo i mjernom jedinicom kilometar po satu ( ) .