მრავალკუთხედის პერიმეტრი

რესურსი მოიცავს თეორიულ მასალას და პრაქტიკულ სავარჯიშოებს, მასალის განმტკიცებისათვის. ის კლასის მართვის მეთოდით ეგზავნებათ მოსწავლეებს ბუკებში, რათა შინ რამდენჯერაც მოესურვებათ, იმდენჯერ ნახონ , კარგად გაიაზრონ და სავარჯიშოებიც ამოხსნან.

1.0x

მრავალკუთხედის პერიმეტრი

Created 1 year ago

Duration 0:05:44
lesson view count 42
რესურსი მოიცავს თეორიულ მასალას და პრაქტიკულ სავარჯიშოებს, მასალის განმტკიცებისათვის. ის კლასის მართვის მეთოდით ეგზავნებათ მოსწავლეებს ბუკებში, რათა შინ რამდენჯერაც მოესურვებათ, იმდენჯერ ნახონ , კარგად გაიაზრონ და სავარჯიშოებიც ამოხსნან.
Select the file type you wish to download