სვეტოვანი დიაგრამა

საკლასო აქტივობის დროს ვანაწილებ ჯგუფებს მზაობის მიხედვით , რომელსაც ვადგენ წინა გაკვეთილზე ტესტირების, საშინაო დავალების გარჩევის და გაკვეთილზე დაკვირვების საფუძველზე: ,,არასაკმარისი მზაობის“, ,,დამაკმაყოფილებელი მზაობის“, ,,მაღალი მზაობის“ მიხედვით. ვაძლევ ინსტრუქციას დავალების შესასრულებლად. ვაკვირდები დავალების შესრულების პროცესს, საჭიროებისამებრ ვაძლევ მითითებებს, ვმუშაობ ,,არასაკმარისი მზაობის“ ჯგუფთან სანამ დანარჩენები დამოუკიდებლად მუშაობენ. დროზე ადრე დამთავრების შემთხვევაში კონკრეტულ ჯგუფს ვაძლევ დამატებითი დავალების ბარათს. ამ აქტივობის მიზანია არადამაკმაყოფილებელი მზაობის მოსწავლეები მიუახლოვდნენ დამაკმაყოფილებელი მზაობის მოსწავლეების დონეს, დამაკმაყოფილებელი კი მაღალი მზაობისას.

მათემატიკასვეტოვანი დიაგრამა
1.0x

სვეტოვანი დიაგრამა

Created 1 year ago

Duration 0:02:24
lesson view count 49
საკლასო აქტივობის დროს ვანაწილებ ჯგუფებს მზაობის მიხედვით , რომელსაც ვადგენ წინა გაკვეთილზე ტესტირების, საშინაო დავალების გარჩევის და გაკვეთილზე დაკვირვების საფუძველზე: ,,არასაკმარისი მზაობის“, ,,დამაკმაყოფილებელი მზაობის“, ,,მაღალი მზაობის“ მიხედვით. ვაძლევ ინსტრუქციას დავალების შესასრულებლად. ვაკვირდები დავალების შესრულების პროცესს, საჭიროებისამებრ ვაძლევ მითითებებს, ვმუშაობ ,,არასაკმარისი მზაობის“ ჯგუფთან სანამ დანარჩენები დამოუკიდებლად მუშაობენ. დროზე ადრე დამთავრების შემთხვევაში კონკრეტულ ჯგუფს ვაძლევ დამატებითი დავალების ბარათს. ამ აქტივობის მიზანია არადამაკმაყოფილებელი მზაობის მოსწავლეები მიუახლოვდნენ დამაკმაყოფილებელი მზაობის მოსწავლეების დონეს, დამაკმაყოფილებელი კი მაღალი მზაობისას.
Select the file type you wish to download