שכבת הרשת - פרוטוקול NAT

1.0x

שכבת הרשת - פרוטוקול NAT

Created 3 years ago

Duration 0:20:05
lesson view count 69
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. שכבת הרשת- פרוטוקול NAT

  Slide 1 - שכבת הרשת- פרוטוקול NAT

  • תקשוב ג
  • טל כהן
 2. מטרות

  Slide 2 - מטרות

  • למה צריך פרוטוקול NAT ?
  • סוגי NAT:
  • NAT דינמי
  • PAT – שהוא NAT overload
  • NAT סטטי - עבור שרתים בארגון
  • הגדרת סוגי ה NAT השונים בפאקט טריסר
 3. טבלה מסכמת NAT

  Slide 3 - טבלה מסכמת NAT

  • סוג NAT
  • למה הוא משמש
  • שלבים בהגדרה
  • פקודות
 4. NAT הסבר כללי

  Slide 4 - NAT הסבר כללי

  • מחסור בכתובות IPV4
  • שמירה על מבנה הרשת הפנימית
 5. NAT דינמי – לא נלמד לקנפג אותו

  Slide 5 - NAT דינמי – לא נלמד לקנפג אותו

  • כתובת פנימית inside address
  • כתובת חיצונית outside address
  • 192.168.1.50
  • 200.1.1.2
  • 192.168.1.51
  • 200.1.1.3
  • internet
  • לחברה יש מאגר של כתבות IP ציבוריות. כתובות אילו מוקצות באופן דינאמי למחשבים המבקשים לצאת לאינטרנט.
 6. NAT overload = PAT

  Slide 6 - NAT overload = PAT

  • כתובת פנימית inside address
  • כתובת חיצונית outside address
  • 192.168.1.50:80 des port
  • 192.168.1.50:1536 src port
  • 200.1.1.2:1536
  • 192.168.1.51:80 des port
  • 192.168.1.51:6789 src port
  • 200.1.1.2:6780
  • internet
  • כתובת IP ציבורית אחת מאפשרת למספר גדול של מחשבים בעלי כתובת פרטית
  • להתחבר לאינטרנט. פעולת ה – overload משתמשת במספרי פורטים כמזהים לשיחות שונות.
 7. NAT overload – שלבי קינפוג

  Slide 7 - NAT overload – שלבי קינפוג

  • השלבים בקינפוג NAT overload:
  • לתת תוויות inside ו – outside לממשקים.
  • לזהות את כתובות ה – IP להן יבוצע NAT.
  • לאפשר NAT overload.
 8. NAT overload – קינפוג PT

  Slide 8 - NAT overload – קינפוג PT

 9. Static NAT

  Slide 9 - Static NAT

  • כתובת פנימית inside address
  • כתובת חיצונית outside address
  • 192.168.1.50:1536
  • 200.1.1.2:1536
  • 192.168.1.51
  • 200.1.1.2
  • internet
  • לאפשר גישה מהאינטרנט לשרתים בתוך הארגון:
  • מיפוי סטטי של כתובות ציבוריות לשרתים פנימיים בעלי כתובות פרטיות.
 10. לקנפג NAT סטטי.לאפשר גישה מהאינטרנט לשרת פנימי של החברה.

  Slide 10 - לקנפג NAT סטטי.לאפשר גישה מהאינטרנט לשרת פנימי של החברה.

 11. מטרות

  Slide 11 - מטרות

  • למה צריך פרוטוקול NAT ?
  • סוגי NAT:
  • NAT דינמי
  • PAT – שהוא NAT overload
  • NAT סטטי - עבור שרתים בארגון
  • הגדרת סוגי ה NAT השונים בפאקט טריסר
 12. תודה על הקשבה

  Slide 12 - תודה על הקשבה