ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้บ่อยในงานวิจัย R2R

วิทยากร: รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

research
1.0x

ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้บ่อยในงานวิจัย R2R

Created 1 year ago

Duration 1:52:13
lesson view count 204
วิทยากร: รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Select the file type you wish to download