Systemutvikling - Inventoria stockmanager

NCH inventoria Stock manager er en programvare som benyttes i undervisingen i Virksomhetstøtte, et fag knyttet til *IKT-sdrvicefag.

NCHlagerstyringprosesskritiske system
1.0x

Systemutvikling - Inventoria stockmanager

Created 2 years ago

Duration 0:06:41
lesson view count 5
NCH inventoria Stock manager er en programvare som benyttes i undervisingen i Virksomhetstøtte, et fag knyttet til *IKT-sdrvicefag.
Select the file type you wish to download