Wstawianie elementów do prezentacji (Polish)

Wstawianie i edytowanie obrazów oraz dodawanie innych elementów do prezentacji PowerPoint. Drugi z 4 klip wideo w formie miksu dodatku Office Mix, przygotowany przez Zespół ds. szkoleń i wideo i dostępny w witrynie support.office.com, jest przeznaczony dla użytkowników początkujących lub chcących odświeżyć swoją wiedzę na temat programu PowerPoint.

Office PowerPoint 2016
1.0x

Wstawianie elementów do prezentacji (Polish)

Created 1 year ago

Duration 0:01:47
lesson view count 59
Wstawianie i edytowanie obrazów oraz dodawanie innych elementów do prezentacji PowerPoint. Drugi z 4 klip wideo w formie miksu dodatku Office Mix, przygotowany przez Zespół ds. szkoleń i wideo i dostępny w witrynie support.office.com, jest przeznaczony dla użytkowników początkujących lub chcących odświeżyć swoją wiedzę na temat programu PowerPoint.
Select the file type you wish to download