สาธิต Office mix ใน PowerPoint 2013

Office Mix เป็นเครื่องมือเสริมที่จะสร้างสื่อออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ พร้อมชุดคำถามถูกผิด ตัวเลือก กล่องข้อความ และการส่งข้อความ ที่ผู้เรียนจะเรียนจากที่ไหน เวลาใด ด้วยอุปกรณ์มือถือ แท๊ปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ก็ได้ ผ่านทางเว็บ ... ผู้สอนสามารถที่จะติดตามดูการเข้าใช้งานการส่งข้อความแบบทันที (real time)

supoet srinutapongsupoetOffice Mix
1.0x

สาธิต Office mix ใน PowerPoint 2013

Created 2 years ago

Duration 0:02:18
lesson view count 511
Office Mix เป็นเครื่องมือเสริมที่จะสร้างสื่อออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ พร้อมชุดคำถามถูกผิด ตัวเลือก กล่องข้อความ และการส่งข้อความ ที่ผู้เรียนจะเรียนจากที่ไหน เวลาใด ด้วยอุปกรณ์มือถือ แท๊ปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ก็ได้ ผ่านทางเว็บ ... ผู้สอนสามารถที่จะติดตามดูการเข้าใช้งานการส่งข้อความแบบทันที (real time)
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. Office mix ใน PowerPoint 2013

  Slide 1 - Office mix ใน PowerPoint 2013

  • ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
 2. ตอบคำถามปลายเปิด

  Slide 3 - ตอบคำถามปลายเปิด

 3. แบบทดสอบ – แบบสอบถาม

  Slide 4 - แบบทดสอบ – แบบสอบถาม

 4. เรียนรู้เรื่องกราฟและเรขาคณิตแบบมีปฏิสัมพันธ์

  Slide 5 - เรียนรู้เรื่องกราฟและเรขาคณิตแบบมีปฏิสัมพันธ์

 5. การทดลองวิทยาศาสตร์

  Slide 6 - การทดลองวิทยาศาสตร์