แบบทดสอบความรู้ทั่วไป

1.0x

แบบทดสอบความรู้ทั่วไป

Created 3 years ago

Duration 0:00:00
lesson view count 83
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. แบบทดสอบความรู้ทั่วไป

  Slide 1 - แบบทดสอบความรู้ทั่วไป

  • สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 2. ให้นักเรียนตอบคำถาม

  Slide 2 - ให้นักเรียนตอบคำถาม

 3. ให้นักเรียนตอบคำถาม

  Slide 3 - ให้นักเรียนตอบคำถาม

 4. ให้นักเรียนตอบคำถาม

  Slide 4 - ให้นักเรียนตอบคำถาม