บทเรียนแนะนำประเทศอาเซียน

บทเรียนนี้เหมาะสำหรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 เท่านั่น

1.0x

บทเรียนแนะนำประเทศอาเซียน

Created 3 years ago

Duration 0:01:09
lesson view count 22
บทเรียนนี้เหมาะสำหรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 เท่านั่น
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. ประเทศอาเซียน

  Slide 1 - ประเทศอาเซียน

  • สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. วัตถุประสงค์การเรียน

  Slide 2 - วัตถุประสงค์การเรียน

  • เพื่อแนะนำประเทศต่างๆ ในอาเซียน
 3. ประเทศไทย

  Slide 3 - ประเทศไทย

 4. ประเทศมาเลเซีย

  Slide 4 - ประเทศมาเลเซีย

 5. ประเทศสิงคโปร์

  Slide 5 - ประเทศสิงคโปร์