nationalisme en de eenwording van Duitsland

Uitleg over paragraaf 8.3 van Feniks over de eenwording van Duitsland. Dit hoort bij de historische context Duitsland 1870-1945.

geschiedenis
1.0x

nationalisme en de eenwording van Duitsland

Created 1 year ago

Duration 0:07:32
lesson view count 19
Uitleg over paragraaf 8.3 van Feniks over de eenwording van Duitsland. Dit hoort bij de historische context Duitsland 1870-1945.
Select the file type you wish to download