การใช้ Excel เพื่อจัดการข้อมูลงานวิจัยเบื้องต้น

คุณกนกวรรณ แซ่จัง หน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

research
1.0x

การใช้ Excel เพื่อจัดการข้อมูลงานวิจัยเบื้องต้น

Created 1 year ago

Duration 1:18:14
lesson view count 85
คุณกนกวรรณ แซ่จัง หน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Select the file type you wish to download