ตัวอย่างงานนำเสนอโปรแกรม office Mix

School
1.0x

ตัวอย่างงานนำเสนอโปรแกรม office Mix

Created 3 years ago

Duration 0:01:10
lesson view count 37
Select the file type you wish to download
Slide Content
Tags: School
 1. โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม

  Slide 1 - โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม

 2. ประมวลภาพกิจกรรม

  Slide 2 - ประมวลภาพกิจกรรม

 3. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

  Slide 3 - กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

  • โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศารามมอบทุนการศึกษา "เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น"ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 4. กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด

  Slide 4 - กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด

  • โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ณ
  • โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
 5. กิจกรรมพี่มอบหนังสือให้น้อง

  Slide 5 - กิจกรรมพี่มอบหนังสือให้น้อง

  • โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศารามได้จัดกิจกรรมมอบหนังสือจากพี่ให้น้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบหนังสือเก่าให้กับน้องๆ เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้อง
 6. กิจกรรมลานคนเมือง

  Slide 6 - กิจกรรมลานคนเมือง

  • นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีพร้อมผู้บริหาร คณะครูสายชั้น ป. 1โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศารามร่วมส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานคนเมือง